Hiërarchie met foto’s van de eretekens

 
De hiërarchische rangorde gaat van de Bronzen Medaille (Orde van Leopold II) tot het Grootlint (Leopoldorde).

Klik op de links om de foto te bekijken.

U mag de onderstaande foto’s van de eretekens van de Nationale Orden gebruiken voor een publicatie, mits voorafgaande toestemming (gelieve daarvoor een e-mail te sturen naar rita.vanderzwalmen@diplobel.fed.be en muriel.dubois@diplobel.fed.be) alsook de vermelding bij elke foto van volgend copyright: © FOD Buitenlandse Zaken & Jean-Pol Schrauwen.

In geval van een commerciële uitgave dient een exemplaar te worden bezorgd aan de Dienst Adel & Ridderorden (P4), Egmontpaleis, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Voor niet-commerciële uitgaven wordt de toezending van een exemplaar zeer op prijs gesteld, maar ze is niet verplicht.

 

Grootlint in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
Grootkruis in de Kroonorde,
Grootkruis in de Orde van Leopold II.

Grootofficier in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
Grootofficier in de Kroonorde,
Grootofficier in de Orde van Leopold II.

Commandeur in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
Commandeur in de Kroonorde,
Commandeur in de Orde van Leopold II.

Officier in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
Officier in de Kroonorde,
Officier in de Orde van Leopold II.

Ridder in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
Ridder in de Kroonorde,
Ridder in de Orde van Leopold II.

Gouden Palmen der Kroonorde,
Zilveren Palmen der Kroonorde.

Gouden Medaille der Kroonorde,
Gouden Medaille in de Orde van Leopold II.

Zilveren Medaille der Kroonorde,
Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II.

Bronzen Medaille der Kroonorde,
Bronzen Medaille in de Orde van Leopold II.

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.