Oorkonden

 
De oorkonde is een in het Nederlands, het Frans of het Duits opgemaakt document dat door de Minister van Buitenlandse Zaken wordt ondertekend.

Voor een Belgische of buitenlandse begunstigde is het de officiële bevestiging van de toekenning van een ereteken in de Nationale Orden.

Het document wordt opgemaakt aan de hand van eensluidende afschriften van de Koninklijke Besluiten die de verschillende departementen toesturen.

Overeenkomstig artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden maakt de Minister van Buitenlandse Zaken een oorkonde op als getuigschrift van de afgifte van de onderscheiding aan de begunstigde. De oorkonde wordt naar de betreffende overheidsdienst gestuurd die ze overhandigt aan de begunstigde.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.