Newsflash

 

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst haar complimenten aan te bieden aan alle diplomatieke missies gevestigd in België en deelt  hen hierbij een rectificatie mee van de mededeling van 05/08/2019 betreffende het inlichtingenformulier.

Het formulier 'Bijzondere verblijfsvergunning - inlichtingenformulier' wordt  vervangen door de
 bijgevoegde versie (PDF, 1.27 MB) met referentie '© diplobel 2019 nr. P1.1/2.1 /NL'.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke zendingen te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.