Newsflash

 

De Directie Protocol legt haar complimenten over aan de in België gevestigde diplomatieke missies, consulaire posten, en internationale organisaties en heeft de eer hen, in samenwerking met de FOD Financiën, te informeren over het volgende:

Douanes van de FOD Financiën worden gesloten op de volgende data:

  • op 11 en 15 november 2019.
  • van 24 (namiddag) tot 3 januari 2020.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke zendingen, consulaire posten en internationale organisaties te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

-----

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst haar complimenten aan te bieden aan alle diplomatieke missies gevestigd in België en deelt  hen hierbij een rectificatie mee van de mededeling van 05/08/2019 betreffende het inlichtingenformulier.

Het formulier 'Bijzondere verblijfsvergunning - inlichtingenformulier' wordt  vervangen door de
 bijgevoegde versie (PDF, 1.34 MB) met referentie '© diplobel 2019 nr. P1.1/2.1 /NL'.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de in België gevestigde diplomatieke zendingen te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.