Protocolgids

 

 Protocolgids (PDF, 2.18 MB)

 
Deze protocolgids bevat praktische informatie over alle aspecten die vallen onder de bevoegdheden van de Directie P1 ("immuniteiten en voorrechten") van het Protocol: de levering van speciale identiteitskaarten, de immuniteiten en (fiscale) voorrechten, de beveiliging van de gebouwen van de missies, de CD-kentekenplaten en rijbewijzen. Onderwerpen met betrekking tot officiële bezoeken, zoals toegang tot VIP-salons in het luchthaven, worden in deze Gids niet behandeld. Hiervoor wordt verwezen naar de omzendbrieven van de Directie P2 “Bezoeken en ceremonies”.