Geen betaling in baar geld meer aan de consulaire loketten

 

Sinds 1 juli 2015 aanvaarden de consulaire loketten van de FOD Buitenlandse Zaken geen enkele betaling in contant geld meer.

Welke loketten zijn betrokken?

  • Legalisatie van documenten, bijvoorbeeld: diverse akten of uittreksels van akten (geboorte, overlijden, huwelijk, notariële akten, …), diploma’s, vonnissen, medische documenten, …
  • Voorlopige paspoorten
  • Verlenging van visa (enkel na akkoord van de Dienst Vreemdelingenzaken)

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

Sinds 1 juli 2015 worden enkel de volgende betalingsmogelijkheden aanvaard:

  • Bancontact/Maestro
  • Visa/Mastercard
  • Ontvangstbewijs van storting aan het loket van een postkantoor (alternatief voor personen die niet over een elektronische bankkaart beschikken)