Legalisatie van digitale documenten

 
Indien u een elektronisch getekend en/of afgeleverd document wenst te laten legaliseren:

De overheid die het document afleverde (gemeente, notaris,...) dient in dat geval de aanvraag rechtstreeks bij onze dienst in via de website eLegalisation. Diezelfde partner communiceert ons bij de aanvraag op dat onlineplatform uw mailadres, waarnaar twee e-mails verstuurd worden: een eerste met het verzoek om betaling online (standaardtarief van 20 euro per legalisatie of apostille), en, eens we uw betaling ontvingen, een tweede mail met een link naar het document voorzien van de digitale legalisatie of apostille. Dit type aanvraag wordt binnen de 24 uur behandeld.
 

Opgelet: Onze dienst behandelt enkel de legalisatie van in België afgeleverde documenten. Voor documenten afgeleverd in het buitenland, kunt u zich informeren over de bevoegde lokale instanties via onze Belgische ambassades/consulaten ter plaatse. Al hun contactinformatie vindt u hier.