Legalisatie door bevoegde Belgische instantie

 
In bepaalde gevallen moet uw document door de bevoegde Belgische instantie gelegaliseerd worden voordat de FOD Buitenlandse Zaken de legalisatie/apostille kan aanbrengen voor gebruik in het buitenland (in een ander land of bij een buitenlandse ambassade in België). Controleer of dat het geval is alvorens u bij ons aan te melden, en vermijd zo onnodige verplaatsingen.

Aarzel niet om ons te contacteren via elegalisation@diplobel.fed.be voor uw concrete vraag.

Hieronder vindt u de meest voorkomende gevallen:
 

Document afgeleverd door: Voordat FOD Buitenlandse Zaken kan legaliseren/apostilleren voor gebruik in het buitenland:
de Belgische gemeente moet ondertekend zijn door de burgemeester, een schepen of een gedelegeerd ambtenaar art.44/1 waarvan de handtekening door de gemeente neergelegd werd via ons online platform 
een beëdigd vertaler moet gelegaliseerd worden door de voor de vertaler bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg, en vervolgens door de FOD Justitie
een arts moet gelegaliseerd worden door de FOD Volksgezondheid
een Nederlandstalige onderwijsinstelling moet gelegaliseerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs
een Franstalige onderwijsinstelling, type hoger/universitair moet gelegaliseerd worden door het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap
een Franstalige onderwijsinstelling, type basis- en secundair onderwijs georganiseerd door de Franstalige Gemeenschap (bv. Athénée Royal)  moet gelegaliseerd worden door het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap
een Franstalige onderwijsinstelling, type basis- en secundair onderwijs gesubsidieerd (bv. école libre, communale, provinciale) moet gelegaliseerd worden door de burgemeester of een Schepen van de gemeente van de school

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.