Legalisatie van digitale documenten

De documenten die elektronisch getekend en/of afgegeven zijn, kunnen niet rechtstreeks aan de loketten van de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken aangeboden worden (door middel van een print-out bijvoorbeeld).

De aanvraag moet rechtstreeks gebeuren door de overheid die het document uitgegeven heeft, op verzoek van de betrokken persoon. 

De erkende, geaccrediteerde partner (gemeenten, notaris,…) dient de aanvraag in via de site eLegalization (https://elegalisation.diplomatie.be). De betaling gebeurt rechtstreeks online en de ‘link’ naar het geapostilleerde of gelegaliseerde document wordt rechtstreeks gestuurd via een email aan de aanvrager. De behandelingsduur van de aanvragen is kort (binnen 24 uur) en brengt geen enkele bijkomende kostprijs met zich.