Archief

 

Maatregelen van het Archief van de FOD Buitenlandse Zaken in het kader van het indijken van het coronavirus

Ingevolge de maatregelen die de federale regering op donderdagavond 12 maart 2020 in verband met het indijken van de verspreiding van het coronavirus heeft afgekondigd, neemt het Archief van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken de volgende voorzorgsmaatregelen:

De leeszaal van het Archief van de FOD Buitenlandse Zaken is sinds 13 maart 2020 gesloten en blijft voorlopig gesloten om gezondheidsredenen. Zodra er een beslissing wordt genomen over de heropening van de leeszaal of een verlenging van de sluiting, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht via deze pagina.

 

De archiefdienst bewaart, inventariseert en valoriseert sinds 1830 zowat 15 km aan Belgische diplomatieke archiefstukken en sinds 1885, toen de Onafhankelijke Congostaat werd opgericht, aan koloniale archiefstukken.

Alle afdelingen samen, namelijk het diplomatiek archief, het Afrikaans archief en de historische dienst, maken van de archiefdienst een belangrijke documentatiecentrum, zowel voor de diensten van het hoofdbestuur als voor onze diplomatieke posten.

De archiefdienst van de FOD Buitenlandse Zaken trekt ook een omvangrijk publiek aan van onderzoekers uit België en uit de hele wereld.

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.