Archief

 

Opening van de leeszaal

De leeszaal van het archief is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 uur zonder onderbreking voor onderzoekers geopend.

De leeszaal van het archief is alleen op afspraak toegankelijk

Om een van de beschikbare plaatsen te reserveren, dient u ten minste twee werkdagen voor de gewenste datum een e-mail te sturen.

Toegang wordt pas verleend na bevestiging van de afspraak per e-mail.

Bij het maken van een afspraak per e-mail vraagt de lezer ook om maximaal 15 dossiers, die beschikbaar zullen zijn op het moment van het bezoek aan de leeszaal.

Daartoe kunnen de inventarissen op verzoek per e-mail aan de onderzoekers worden toegezonden.

Reserveringen kunnen alleen worden gemaakt via het volgende e-mailadres: info.archives@diplobel.fed.be
 

Regels van de leeszaal

Het is niet langer verplicht een masker te dragen in de gebouwen van de FOD Buitenlandse Zaken. Hydroalcoholische gel is beschikbaar voor onderzoekers.

Laat uw jassen, tassen en persoonlijke bezittingen achter in de kluisjes in de garderobe en neem alleen uw computer en/of notities mee naar de leeszaal

Gelieve uw naam en voornaam op de datum van uw bezoek in de agenda aan de ingang van de leeszaal te noteren en een van de aanwezige personeelsleden van de leeszaal van uw aanwezigheid in kennis te stellen alvorens plaats te nemen op een van de beschikbare plaatsen

De inventarissen van de Afrikaanse en diplomatieke archieven zijn vrij toegankelijk op de 2 computers in de leeszaal.

U bent gemachtigd archiefstukken te reproduceren door middel van foto's en/of scans die u met uw eigen reproductieapparatuur (camera's, mobiele telefoons, scanners, enz.) hebt gemaakt.

Inventarissen en andere papieren inventarissen, microfilms, boeken of tijdschriften moeten worden aangevraagd bij het personeel van het archief.

Na gebruik moet de lezer deze instrumenten teruggeven aan hetzelfde personeel.

 

De archiefdienst bewaart, inventariseert en valoriseert sinds 1830 zowat 15 km aan Belgische diplomatieke archiefstukken en sinds 1885, toen de Onafhankelijke Congostaat werd opgericht, aan koloniale archiefstukken.

Alle afdelingen samen, namelijk het diplomatiek archief, het Afrikaans archief en de historische dienst, maken van de archiefdienst een belangrijke documentatiecentrum, zowel voor de diensten van het hoofdbestuur als voor onze diplomatieke posten.

De archiefdienst van de FOD Buitenlandse Zaken trekt ook een omvangrijk publiek aan van onderzoekers uit België en uit de hele wereld.