Archief

 

Opening van de leeszaal

De leeszaal van de archiefdienst is toegankelijk voor onderzoekers op maandag tot vrijdag vanaf 8.30 u. tot 15.00 u.

Gelieve er nota van te nemen dat donderdag 11, vrijdag 12 en maandag 15 november wettelijke feestdagen zijn in de federale instellingen en dat de leeszaal dus gesloten zal zijn op deze 3 dagen.

Toegang tot de leeszaal is alleen op afspraak en op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen strikt worden nageleefd.

Om een van de twaalf beschikbare plaatsen te reserveren, dient u ten minste twee werkdagen voor de gewenste datum een e-mail te sturen.

Toegang is alleen toegestaan na bevestiging van de afspraak per e-mail.

Bij het maken van een afspraak per e-mail vraagt de lezer maximaal 5 documenten tegelijk aan, die hem/haar ter beschikking staan als hij/zij de leeszaal bezoekt.

Inventarissen kunnen op verzoek per e-mail naar de onderzoekers worden gestuurd.

Reserveringen voor plaatsen in de leeszaal kunnen alleen gemaakt worden via het volgende e-mailadres: info.archives@diplobel.fed.be
 

Speciale voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

Het dragen van een masker is verplicht in de gebouwen van de FOD Buitenlandse Zaken.

Jassen, tassen en persoonlijke bezittingen die niet in de leeszaal kunnen worden meegenomen, kunnen worden opgeborgen in de lockers in de vestiaire.

De voor het publiek gereserveerde ruimtes zijn aangepast (grenzen, vloermarkering, beperkt aantal zitplaatsen, etc.). Respecteer deze aanwijzingen.

De bezoeker mag geen eten of drinken in het gebouw nuttigen.

Het ontsmetten van de handen is verplicht vóór het betreden van de leeszaal.

Inventarissen en andere hulpmiddelen, microfilms, boeken of tijdschriften die normaal vrij toegankelijk zijn, moeten via de archiefmedewerkers worden opgevraagd. Na gebruik bezorgt de bezoeker deze instrumenten opnieuw terug aan het personeel van de leeszaal. Voor en na elk gebruik reinigt de bezoeker de handen met de bijgeleverde hydroalcoholische gel.

Dit laatste geldt ook bij gebruik van de computer in de leeszaal of de microfilmleesapparaten

Als een bezoeker weigert zich te houden aan de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, kan de toegang tot de leeszaal worden geweigerd.

 

De archiefdienst bewaart, inventariseert en valoriseert sinds 1830 zowat 15 km aan Belgische diplomatieke archiefstukken en sinds 1885, toen de Onafhankelijke Congostaat werd opgericht, aan koloniale archiefstukken.

Alle afdelingen samen, namelijk het diplomatiek archief, het Afrikaans archief en de historische dienst, maken van de archiefdienst een belangrijke documentatiecentrum, zowel voor de diensten van het hoofdbestuur als voor onze diplomatieke posten.

De archiefdienst van de FOD Buitenlandse Zaken trekt ook een omvangrijk publiek aan van onderzoekers uit België en uit de hele wereld.