Archief

 

Naar aanleiding van de beslissingen van Overlegcomité van vrijdag 16 oktober, heeft de FOD Buitenlandse Zaken veralgemeend telewerken ingevoerd voor zijn personeel.

De leeszaal van het archief is daarom opnieuw gesloten vanaf maandag 19 oktober.

De situatie met betrekking tot deze sluiting zal eind oktober opnieuw worden beoordeeld en een beslissing over de voortzetting van de sluiting of de heropening zal u op deze pagina worden meegedeeld.

Dank u voor uw begrip.

U kunt altijd contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: Info.archives@diplobel.fed.be​

 

De archiefdienst bewaart, inventariseert en valoriseert sinds 1830 zowat 15 km aan Belgische diplomatieke archiefstukken en sinds 1885, toen de Onafhankelijke Congostaat werd opgericht, aan koloniale archiefstukken.

Alle afdelingen samen, namelijk het diplomatiek archief, het Afrikaans archief en de historische dienst, maken van de archiefdienst een belangrijke documentatiecentrum, zowel voor de diensten van het hoofdbestuur als voor onze diplomatieke posten.

De archiefdienst van de FOD Buitenlandse Zaken trekt ook een omvangrijk publiek aan van onderzoekers uit België en uit de hele wereld.