Archief

 

Maatregelen van het Archief van de FOD Buitenlandse Zaken in het kader van het indijken van het coronavirus

Ingevolge de maatregelen die de federale regering op donderdagavond 12 maart 2020 in verband met het indijken van de verspreiding van het coronavirus heeft afgekondigd, neemt het Archief van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Sluiting van de leeszaal van het Archief van de FOD Buitenlandse Zaken vanaf maandag 16 maart 13u tot en met vrijdag 17 april 2020.

 

De archiefdienst bewaart, inventariseert en valoriseert sinds 1830 zowat 15 km aan Belgische diplomatieke archiefstukken en sinds 1885, toen de Onafhankelijke Congostaat werd opgericht, aan koloniale archiefstukken.

Alle afdelingen samen, namelijk het diplomatiek archief, het Afrikaans archief en de historische dienst, maken van de archiefdienst een belangrijke documentatiecentrum, zowel voor de diensten van het hoofdbestuur als voor onze diplomatieke posten.

De archiefdienst van de FOD Buitenlandse Zaken trekt ook een omvangrijk publiek aan van onderzoekers uit België en uit de hele wereld.