Historische dienst

 

Deze dienst draagt bij tot de opwaardering van het Belgisch diplomatiek archiefpatrimonium door      

  • interne nota’s op te stellen ;
  • deel te nemen aan  de organisatie van tentoonstellingen en culturele  evenementen, zowel in België als in het buitenland ;
  • documentatie ter beschikking te stellen van de officiële Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland en de officiële buitenlandse vertegenwoordigingen in België, bijvoorbeeld met het oog op herdenkingen en/of als historische documentatie bij evenementen die verband houden met de bilaterale en multilaterale betrekkingen van België.