Naslagwerken en artikels

 

Voor gidsen of gedeeltelijke inventarissen en voor meer informatie over de dienst of het departement, Belgische of buitenlandse publicaties van diplomatieke stukken met betrekking tot België, kunnen de volgende werken worden geraadpleegd:

Van Den Eeckhout, P. en Vanthemsche, G. : Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-2Oe eeuw, Brussel, 1999.

NB: De specifieke archiefinventarissen alsmede de op basis hiervan opgemaakte thematische fiches van de Directie archief (diplomatiek archief en Afrika-archief) zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Van Grieken-Taverniers, M.: La colonisation belge en Afrique centrale, Guide des archives africaines du ministère des Affaires africaines, 1885-1962, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel, 1981 (plus : Supplement, s.l., s.d.).

Koninklijke Academie van België, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, documenten betreffende de internationale status van België sinds 1830, Visscher, C. en Van Langenhove, P.: La politique de sécurité extérieure, vijf delen, Brussel,
1964-1966.

Koninklijke Academie van België. Belgische diplomatieke stukken 1941 - 196O. Van onafhankelijkheid tot interdependentie- verschenen boekdelen: De Belgische regering van Londen, 1941-1944 ; Defensie; Benelux ; Europa: economische aspecten ; Conflicten en crisissen ; Overzeese gebieden ; Statuut van Duitsland : Europa : politieke integratie.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.