Afrika bibliotheek

Afrika-bibliotheek, vroegere koloniale bibliotheek.

Gesticht door Leopold II in 1885 en in 1908 overgenomen door het Ministerie van Koloniën. Ze focust in de eerste plaats op het Afrikaans continent waarover ze een unieke collectie heeft opgebouwd, bijvoorbeeld van koloniale dagbladen. Vóór 1960 werd er ook een ruime collectie aangelegd in verband met de kolonisatie door andere Europese landen, ook buiten Afrika. Na 1960 kwam de nadruk te liggen op de politieke en economische ontwikkeling van sub-Saharaans en vooral Midden–Afrika. Deze gebieden worden thans ook regelmatig opgevolgd in de collectievorming.