Erfgoed

Sinds meer dan anderhalve eeuw koopt de bibliotheek boeken aan en heeft zij schenkingen ontvangen. De bibliotheekcollecties werden nooit afgebouwd zodat er een zeer grote boekenrijkdom bijeengebracht werd.

Sommige werken of zelfs kleine uitgaven zijn echt zeldzaam. Omdat ze ontbreken in andere belangrijke Belgische of buitenlandse bibliotheken komen, komen onderzoekers ze hier raadplegen. Andere werken zijn erg kostbaar omdat ze in beperkte oplage gedrukt werden en mooi uitgegeven werden.

Hoewel men het niet zou verwachten voor een ministeriële bibliotheek heeft Buitenlandse Zaken heel wat van dergelijke werken in huis. Hun actualiteitswaarde is achterhaald maar zij blijven tot het cultureel erfgoed van ons land behoren.