Praktische info

De leeszaal

De leeszaal is voor iedere bezoeker toegankelijk van maandag to vrijdag tussen 9 en 16 uur. De werken in de leeszaal kunnen onmiddellijk geraadpleegd worden. Deze zijn gerangschikt volgens een dertigtal thema’s.

Thema’s 1-9 zijn algemene thema’s (referentiewerken)

  1. Tijdschriften
  2. Encyclopedieën
  3. Woordenboeken
  4. Handboeken, lexica, quick reference
  5. Atlassen
  6. Biografieën
  7. Bibliografieën
  8. Jaarboeken
  9. Ideeën


Thema’s 10-19 bieden de bezoeker voor elk land enkele belangrijke of recente werken aan. De thema’s zijn volgens grote geografische indelingen gerangschikt; binnen elke geografische zone zijn de landen alfabetisch gerangschikt.

Thema’s 21-30 sluiten nauw aan bij de opdracht van Buitenlandse Zaken en hebben te maken met buitenlands beleid

   21. Diplomatie als kennis en vakgebied
   22. Internationale organisaties en supranationale instellingen
   23. Europese integratie
   24. Internationale economische betrekkingen
   25. Ontwikkelingssamenwerking
   26. Mensenrechten
   27. Internationaal privaatrecht
   28. Volkenrecht
   29. Nationale wetgevingen van landen
   30. Koloniale wetgeving

De boeken die zich in de magazijnen bevinden worden opgehaald door het baliepersoneel van de leeszaal. U dient hiervoor een uitleenfiche in te vullen. Op die fiche dient de afdeling aangeduid te worden en het plaatskenmerk.

We bieden u een keuze uit circa 700 000 volumes, opgeslagen in 13 magazijnen met zo’n 14 km rekken. U begrijpt dat een nauwkeurig ingevulde fiche dan ook noodzakelijk is om boek of tijdschrift vlug terug te vinden.

Enkele cijfers:

Diplomatieke afdeling: 255 000 volumes
Afrika-afdeling: ongeveer 236 000 volumes
Juridische afdeling: ongeveer 200 000 volumes
Afdeling ontwikkelingssamenwerking: 15 000 volumes en 28 000 artikels
Leeszaal: 15 000 volumes

Dienstverlening

Alle boeken, tijdschriften en tijdschriftenartikels zijn voor iedereen vrij raadpleegbaar in de leeszaal.

Fotokopieën

0,10 € per kopie mits aankoop van een kaart van 25 kopieën (2,5 €) Voor oudere en kostbare werken zijn kopieën slechts mogelijk in overleg met de bibliothecaris.  

Digitale foto’s

Digitale foto’s kan uzelf maken zonder enige kost.

Hulp bij opzoekingen

De verschillende bibliothecarissen staan u bij wanneer u bepaalde werken niet terugvindt of wijzen u op mogelijkheden om uw onderzoek te verdiepen of elders te vervolledigen.

Online catalogus

In de online catalogus bevinden zich zowat 380 000 referenties naar boeken, tijdschriften en tijdschriftenartikels. Door het samenvoegen van de verschillende vroegere gegevensbanken is de nauwkeurigheid ervan echter afgenomen. Maar de meest fundamentele zoekcriteria vindt u zeker terug.

Het is mogelijk te zoeken op auteur en titel, op trefwoorden en, voor de juridische afdeling, ook op specifieke trefwoorden. Daarnaast is het ook mogelijk te zoeken op één of meerdere woorden hetzij uit de titel, hetzij uit de ganse beschrijving.

Opgelet: Het grootste gedeelte van de ex-koloniale bibliotheek / Afrika-bibliotheek, meer bepaald de werken die aangekocht werden vóór 1975 bevinden zich niet in de online catalogus

Reserveren van boeken

U kunt via e-mail (biblio@diplobel.fed.be) vragen boeken te reserveren in de leeszaal zodat u bij uw bezoek de consultatie onmiddellijk kan aanvangen. Indien u dit 3 werkdagen vooraf meldt, kunnen wij u ook verwittigen wanneer aangevraagde werken niet beschikbaar zijn.

Openingstijden

Van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.

Adres

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Dienst P&C 2 - Bibliotheek
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
BELGIË
De bibliotheek ligt dicht bij het metrostation “Naamse Poort” en bij het Centraal Station.

Telefoon

Enkel voor vragen i.v.m. de bibliotheek! Voor andere vragen: +32 2 501 81 11.

Diplomatieke afdeling:  +32 2 501 81 11 
Afrika-afdeling:  +32 2 501 80 98
Juridische afdeling:  +32 2 501 35 54
Afdeling Ontwikkelingssamenwerking:  +32 2 501 39 27
Leeszaal : +32 2 501 81 46

Diensthoofd / Hoofdbibliothecaris: +32 2 501 39 29

Fax

+32 (0)2 501.37.36

E-mail

biblio@diplobel.fed.be (Bibliotheek)
michel.erkens@diplobel.fed.be (aanspreekpunt Bibliotheek)

De gemeenschappelijke catalogus van alle federale instellingen vindt u op de site www.bib.belgium.be.

Hij bevat een bestand van ongeveer 4 miljoen bibliografische beschrijvingen.