Documentatie over de EU

 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking doet almaar meer sensibiliseringsinspanningen om de burgers warm te maken voor Europa. Er zijn gerichte acties in scholen om de kennis van jongeren over Europa te vergroten.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werkt sinds een aantal jaren aan de sensibilisering van scholen voor het Europees project.


Bouw mee aan de Europese Unie

De FOD heeft ook speciaal voor het lager onderwijs een Nederlandse en Franse versie van de puzzel "Bouw mee aan de Europese Unie" gemaakt.

Het pedagogisch opzet is jongeren wegwijs te maken in de Europese Unie met haar Lidstaten en de kandidaat-lidstaten. De leerling wijst elk land aan op een landkaart (formaat A3) en kleeft er de overeenkomstige sticker op. Op de keerzijde staan een aantal gegevens over de landen en kan de leerling ook een sticker met de landkaart van het land kleven.

Om de puzzel te promoten heeft de minister van Buitenlandse Zaken naar elke lagere school in België een brief gestuurd, met informatie over waar de leerkrachten een gratis exemplaar kunnen krijgen (geen verzending per post!):

Europe Direct

 puzzle NL recto

puzzle verso NL

puzzle sticker NL  


Pedagogische fiches 

12 fiches geven een beknopt, maar daarom niet minder duidelijk overzicht van de Europese Unie. Aan bod komen de belangrijkste historische feiten, de waarden, de werking van de instellingen, de grootse verwezenlijkingen en de concrete maatregelen voor de burger. De fiches zijn bedoeld voor het secundair onderwijs.

 Pedagogische fiches (PDF, 2.42 MB)