Voorlopige perskaart Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken

 

U bent buitenlands correspondent en u wilt accrediteren in België als professioneel journalist? Lees dan aandachtig deze informatie alvorens uw dossier in te dienen.

 1. Wat is een voorlopige perskaart?
 2. Wie kan ze aanvragen?
 3. Hoe een voorlopige perskaart aanvragen?
 4. Hoe de persdienst contacteren?
 5. Hoe de definitieve Belgische perskaart aanvragen?
 6. Hoe accreditatie bij de Europese instellingen en bij de NAVO aanvragen?

 

1. Wat is een voorlopige perskaart?

De accreditatie die de persdienst van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uitreikt, bestaat uit een voorlopige Belgische perskaart met een geldigheidsduur van 6 maanden.

De voorlopige perskaart van de FOD Buitenlandse Zaken is een vereiste om de definitieve Belgische perskaart en de permanente NAVO-perskaart te krijgen. Het is eveneens een middel om zich te identificeren als beroepsjournalist in afwachting van de definitieve perskaart, uitgegeven door de FOD Binnenlandse Zaken.

Voor journalisten van buiten de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER) is de voorlopige perskaart ook een van de gevraagde documenten voor de gecombineerde vergunning, noodzakelijk om in België te verblijven en te werken.

 
2. Wie kan ze aanvragen?

Loontrekkende of freelance journalisten die voor buitenlandse media werken. De procedure is verschillend, afhankelijk of u onderdaan bent van een land van de EU / EER of niet.

U komt in aanmerking als:

 • U niet over de Belgische nationaliteit beschikt en u voor een buitenlands medium werkt.
 • Journalistiek uw hoofdberoep is en u toelaat om in België te wonen.
 • U minstens 21 jaar oud bent.
 • U ten minste 2 jaar zonder onderbreking als beroepsjournalist werkzaam bent.

U komt niet in aanmerking als:

 • U werkt voor een Belgisch medium. In dit geval neemt u contact op met de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) met het oog op accreditatie. Ze is samengesteld uit de AJP (vereniging van Franstalige en Duitstalige beroepsjournalisten) en de VVJ, de Nederlandssprekende zusterorganisatie.
 • U in België verblijft met een studentenvisum.
 • Journalistiek niet uw hoofdberoep is.
 • U bijstand geniet van het OCMW. U dus niet van uw inkomsten als journalist leeft.

 
3. Hoe een voorlopige perskaart aanvragen?

U bent loontrekkend of freelance journalist uit de EU / EER

Neem contact op met een van de persattachés van de persdienst om een overzicht te ontvangen van de gevraagde documenten. Zodra uw persdossier wordt goedgekeurd, zal een afspraak gemaakt worden waarbij u de voorlopige perskaart van de FOD Buitenlandse Zaken kan ophalen.               

U bent loontrekkend of freelance journalist van buiten de EU / EER

Neem contact op met de Belgische diplomatieke of consulaire post van uw land van verblijf. Deze post zal u een overzicht van de gevraagde documenten doorsturen en uw dossier opvolgen.

Eens uw persdossier is goedgekeurd, moet u:

Zodra u in België aankomt, neemt u contact op met een van de persattachés om een afspraak te maken om uw voorlopige perskaart op te halen.

 
4. Hoe de persdienst contacteren?

Bij vragen kan u de persattaché van de persdienst telefonisch of per e-mail contacteren:         

Mijnheer Michael Vlamijnck: +32 (0)2 501 4481,  michael.vlamijnck@diplobel.fed.be

Adres: Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, België (enkel op afspraak)

 
5. Hoe de definitieve Belgische perskaart aanvragen?

Na ontvangst van uw voorlopige perskaart van de FOD Buitenlandse Zaken en inschrijving in de gemeente van uw verblijf, moet u de nationale perskaart van de FOD Binnenlandse Zaken aanvragen via de Internationale Persvereniging in Brussel (API/IPA).

 
6. Hoe accreditatie bij de Europese instellingen en bij de NAVO aanvragen?