Contact voor de gewesten

 

BRUSSELS GEWEST
Loket beroepskaarten:
CCN - Station Brussel-Noord     
Vooruitgangstraat 80, 1030 Brussel         
Tel. +32 2 204 13 99        
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.45u. tot 11.45u.          
Adres om de aanvraag in te dienen:       
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
 

VLAAMS GEWEST
De aanvraag tot toelating om een professionele activiteit uit te voeren, moet per post worden verzonden naar de centrale administratie in Brussel:              
Departement Werk en Sociale Economie             
Afdeling Tewerkstelling en Competenties           
Dienst Economische Migratie    
Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel      
arbeidskaart@vlaanderen.be  
 

WAALS GEWEST
Service public de Wallonie, Direction opérationnelle Economie, Emploi et Recherche, Département de l'Emploi et des Permis de Travail            
Place de Wallonie 1, 5100 Jambes            
Tel. +32 81 33 43 92 (van 9.30u. tot 12.00u.)        
permisdetravail@spw.wallonie.be  
 

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
Gospertstraße 1, B-4700 Eupen
Tel. +32(0)87 59 64 86    
elfriede.lenz@dgov.be

 

<< terug naar de pagina 'Accreditatie'