Didier Reynders over de tiende verjaardag van het Statuut van Rome en het belang van het Internationaal Strafhof

Vandaag nam vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in het Egmontpaleis in Brussel deel aan een conferentie ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de inwerkingtreding van het Statuut van Rome. Bij die inwerkingtreding werd het Internationaal Strafhof opgericht. Didier Reynders benadrukte het belang van het Strafhof voor België.
 
De meest afschuwelijke misdaden zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden mogen niet ongestraft blijven. Daarom verleende België vanaf het begin zijn steun aan het Internationaal Strafhof via diplomatieke en gerechtelijke samenwerking. België was één van de eerste landen die het Statuut van Rome ratificeerden. Ook bij de herziening van het Statuut van Rome in Kampala in 2010 speelde ons land een actieve rol. Vooral om agressiemisdaden aan de bevoegdheid van het Hof toe te voegen en om oorlogsmisdaden op dezelfde manier laten bestraffen, of ze nu tijdens een internationaal conflict worden gepleegd of niet.
 
De vreselijke misdaden die dagelijks in Syrië worden begaan, zijn volgens Reynders een recent pijnlijk voorbeeld. Hij benadrukte dat het Internationaal Strafhof een rol kan spelen om de verantwoordelijken te laten boeten voor hun misdaden als de Veiligheidsraad dat beslist. Hoewel er ook andere opties bestaan om ze verantwoording te laten afleggen. Straffeloosheid mag niet worden getolereerd.
 
Didier Reynders sprak zijn hoop uit dat de twee amendementen die tijdens de herzieningsconferentie van Kampala in 2010 werden aangenomen spoedig door alle ondertekenende landen zullen worden geratificeerd. Hij herhaalde dat België van plan is om dat te doen. De minister hoopt dan ook dat de conferentie van vandaag daartoe kan bijdragen.