Adellijke gunsten

Op voordracht van de heer vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2013 de volgende adellijke gunsten verleend:

  • vergunning van de titel van graaf voor hemzelf en zijn afstammelingen aan baron Bernard de TRAUX de WARDIN;

  • vergunning van de persoonlijke titel van barones aan mevrouw Michèle CONINSX en mevrouw Chris VAN DEN WYNGAERT;

  • vergunning van de persoonlijke titel van baron aan de jonkheren Thierry MUÛLS en Dominique STRUYE de SWIELANDE en aan de heren François ENGLERT, Jean EYLENBOSCH, François OST, Vic SWERTS, Rudi THOMAES en Jean-Louis VINCENT;

  • vergunning van de persoonlijke titel van ridder aan de heren Dirk BROSSÉ, Guy KEUTGEN, Jacques KEUTGEN en Jean-Jacques SCHUL.

Baron Bernard de TRAUX de WARDIN is sinds de oprichting 20 jaar geleden voorzitter van de Koningin Paola Stichting.

Mevrouw Michèle CONINSX vertegenwoordigt ons land als magistrate in "Eurojust"; sinds april 2012 bekleedt ze het voorzitterschap van dit Europees agentschap voor gerechtelijke samenwerking in strafzaken met zetel in Den Haag.

Mevrouw Chris VAN DEN WYNGAERT, buitengewoon hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Universiteit Antwerpen, was eerst permanent rechter in het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag alvorens in 2009 verkozen te worden tot permanent rechter in het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Jonkheer Thierry MUÛLS is ereambassadeur van Z.M. de Koning; hij was o.m. op post als ambassadeur in Madrid en bij de H.Stoel.

Jonkheer Dominique STRUYE de SWIELANDE is ereambassadeur van Z.M. de Koning; hij was o.m. op post als permanent vertegenwoordiger bij de NAVO en als ambassadeur in Berlijn, Washington en Kinshasa.

De heer François ENGLERT, doctor in de fysica, emeritus hoogleraar van de "Université Libre de Bruxelles", is samen met Robert Brout en Peter Higgs de geestelijke vader van het zgn. "Higgs-boson" of "BEH (Brout-Englert-Higgs)-boson", dat aan de basis ligt van de constructie van de indrukwekkende deeltjesversneller van de CERN ("Centre européen pour la Recherche nucléaire").

De heer Jean EYLENBOSCH is vice-voorzitter "Public Affairs" en lid van het Directiecomité van de Belgisch-Luxemburgse divisie van "Coca-Cola Enterprises"; hij is bestuurder van "Special Olympics Belgium".

De heer François OST, jurist, filosoof en schrijver, is hoogleraar aan de "Facultés universitaires Saint-Louis", stichter en co-directeur van CEDRE ("Centre d'étude du Droit de l'Environnement").

De heer Vic SWERTS is oprichter, CEO en voorzitter van Soudal, een onderneming die onder zijn leiding uitgroeide tot een multinational die werk verschaft aan circa 1500 personen; Soudal werd in 2011 uitgeroepen tot "Onderneming van het Jaar".

De heer Rudi THOMAES was secretaris-generaal en gedelegeerd bestuurder van Alcatel Bell alvorens van 2004 tot 2012 gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen te worden; recent werd hij aangesteld tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

De heer Jean-Louis VINCENT, doctor in de geneeskunde, is hoogleraar aan de "Université Libre de Bruxelles" en diensthoofd Intensieve Zorgen van het Universitair academisch Ziekenhuis Erasmus. Hij is stichtend lid van de "European Society of Intensive Care Medicine" en de "European Shock Society" en secretaris-generaal van de "World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine". In 2010 werd hij laureaat van de Vijfjaarlijkse wetenschappelijke Prijs Joseph Maisin van het "Fonds de la Recherche scientifique".

De heer Dirk BROSSÉ, componist en dirigent, is professor aan het Koninklijk Conservatorium van Gent, artistiek directeur van het Jeugdsymfonie-orkest van Brussel, chef-dirigent van het Nationaal Jeugdorkest van België en sedert 2010 muzikaal directeur van het "Chamber Orchestra of Philadelphia".

De heer Guy KEUTGEN, jurist, is erebestuurder-secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen, erevoorzitter van CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie), emeritus buitengewoon hoogleraar van de "Université Catholique de Louvain" en voorzitter van de Permanente Arbitragekamer van het Centrum voor Arbitrage inzake Sexueel Misbruik.

De heer Jacques KEUTGEN, pediater, was directeur-generaal en medisch directeur van het Hospitaal van de H.Familie in Bethlehem (Palestina) van 2002 tot 2013.

De heer Jean-Jacques SCHUL, eredirecteur-generaal van de Europese Investeringsbank (Luxemburg), is thans voorzitter van IDAY ("International Day of the African Child and Youth") en van "Fund Message of Yaguine & Fodé".