Eretekens

Op voordracht van de heer vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2013 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003:

  • Grootofficier in de Leopoldsorde: jonkheer Antoine de RADIGUÈS de CHENNEVIÈRE;

  • Grootofficier in de Kroonorde: mevrouw Michèle GEORGE en mevrouw Marieke VERVOORT;

  • Commandeur in de Leopoldsorde: de heren Koen ANDRIES, Philippe DE KEYSER, Yvon KNEPPER en Marc-Antoine MIGNOT;

  • Commandeur in de Kroonorde: mevrouw Anny DE WINDT, mevrouw Isabelle JACOBS (alias Isabelle de Borchgrave), jonkvrouw Elisabeth MOYERSOEN, de heer Ignace SCHOPS en de heer Jean-Pierre VANDEN BRANDEN.

Jonkheer Antoine de RADIGUÈS de CHENNEVIÈRE is gedurende 20 jaar architect van het Huis van de Koning.

Mevrouw Michèle GEORGE behaalde als gehandicapte ruiter tweemaal goud op de Paralympische Zomerspelen van Londen in 2012.

Mevrouw Marieke VERVOORT behaalde als rolstoelatlete een gouden en een zilveren medaille op de Paralympische Zomerspelen van Londen in 2012 en in 2013 vestigde ze al twee nieuwe wereldrecords en twee Europese records in haar atletiekdisciplines.

Doctor Koen ANDRIES is als wetenschapper werkzaam bij Janssen Pharmaceutica. Samen met baron Paul Janssen lag hij aan de basis van de ontwikkeling van de eerste aidsremmers en recent ontwikkelde hij een nieuw revolutionair medicijn tegen tuberculose.

De heer Philippe DE KEYSER, avocaat, was van 1998 tot 2013 voorzitter van de "a.s.b.l. Les Petits Riens", gedurende 15 jaar voorzitter van "Inter-environnement Bruxelles" en stichter van het "Comité général d'Action des Marolles".

De heer Yvon KNEPPER is gedurende meer dan 17 jaar directeur en bestuurder van de Stichting Koningin Paola, waar hij inzonderheid belast is met de opvolging van de verenigingen die zich ontfermen over kansarme kinderen en adolescenten.

De heer Marc-Antoine MIGNOT is directeur van de tehuizen "La Fontaine" (opvangcentra voor daklozen) in Brussel en Luik, en weldra ook in Gent.

Mevrouw Anny DE WINDT is oprichtster en bezielster van BiJeVa (Bijzondere Jeugdvakanties) v.z.w., een vereniging die buitenvakanties en uitstappen in groep organiseert voor kansarme kinderen.

Mevrouw Isabelle JACOBS (alias "Isabelle de Borchgrave"), echtgenote van graaf Werner de Borchgrave d'Altena, is als kunstenares wereldberoemd voor haar creaties in papier.

Jonkvrouw Elisabeth MOYERSOEN is medeoprichtster van de culturele clubs 'De Gulden Passer', die zich richt tot kinderen, 'De Zilveren Passer', die zich richt tot vrouwen, en 'De Bronzen Passer', die zich richt tot gepensioneerde mannen en hun echtgenotes.

De heer Ignace SCHOPS, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, verkreeg in 2008 de prestigieuze "Goldman Environmental Prize" (de 'groene Nobelprijs' voor natuurbehoud). In datzelfde jaar werd hij uitgeroepen tot "World Leading Social Entrepreneur" en in 2009 werd hij door de "International Union for the Conservation of Nature" aangeduid als "International Ambassador for biodiversity - Countdown 2010". In 2013 werd hij door de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore uitgenodigd om deel uit te maken van het "Climate Leadership Corps".

De heer Jean-Pierre VANDEN BRANDEN is ereconservator-directeur van het Erasmushuis en het Oud Begijnhof in Anderlecht.