Nieuwe adellijke gunsten en eretekens

Adellijke gunsten

Op voorstel van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2015 de volgende adellijke gunsten verleend:

  • de persoonlijke titel van graaf aan de heer Herman VAN ROMPUY;
  • de persoonlijke titel van barones aan jonkvrouw Fabienne Claire, bekend als Amélie NOTHOMB, mevrouw Bénédicte FRANKINET en mevrouw Hilde LAGA;
  • de persoonlijke titel van baron aan de heren Jean BOURGAIN, Peter CARMELIET, François CORNELIS,Koenraad DEBACKERE, Pierre Alain DE SMEDT, Marc HENNEAUX en Karel PINXTEN;
  • de persoonlijke titel van ridder aan de heren François GLORIEUX, Albert VANDERVELDEN en Jean VAN HAMME.


Eretekens


Op voorstel van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2015 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003:

  • Grootofficier in de Leopoldsorde: Prins Emmanuel de MERODE;
  • Commandeur in de Leopoldsorde: de heren Hugo BOLLEN, Paul DE WIN en François MANIQUET;
  • Commandeur in de Kroonorde: mevrouw Kaloma BAMIRIYO, de heer Eddy BECKERS, mevrouw Nadine BONAVENTURE, de heer Sil JANSSEN, jonkheer Bernard KERVYN de MEERENDRE, mevrouw Rosette LIEKENS en mevrouw Bernadette MARESCAUX.

eretekens