Newsroom

Er zijn 78 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 78 resultaten

 • 28 okt
  Perscommuniqué

  Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid, Meryame Kitir, doet extra inspanningen om de lokale productie van vaccins in Senegal te versterken. Dat heeft ze tijdens een werkbezoek aan Senegal bekend gemaakt. Kitir bezocht er gisteren een aantal initiatieven in het kader van de COVID-19-pandemie.

 • 13 apr
  Perscommuniqué

  Vandaag maakt het Ontwikkelingscomité (Development Assistance Committee) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de cijfers bekend m.b.t. de officiële ontwikkelingshulp (Official Development Assistance) voor het voorbije jaar. In dit Ontwikkelingscomité zetelen de belangrijkste donoren voor internationale samenwerking.

 • 05 nov
  Perscommuniqué

  Suzanna Moorehead, voorzitter van de DAC, het ontwikkelingscomité van de OESO, heeft de resultaten van de peer review van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voorgesteld. De peer review is op internationaal niveau een van de belangrijkste evaluatiesystemen voor ontwikkelingssamenwerking en onderzoekt de manier waarop de OESO-DAC-leden hun internationale verplichtingen nakomen en moedigt hen aan de beste praktijken van andere leden in hun eigen werking te integreren. Het rapport geeft aan dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking op een aantal gebieden aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. De minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, juicht dit toe en plant de aanbevelingen van het rapport zo snel mogelijk in haar beleid te integreren.

 • 15 mei
  Perscommuniqué

  Een internationale campagne voor vrouwen- en meisjesrechten, een partnerschap met de privésector rond duurzame chocolade, hackathons in het Zuiden en innovatie in de humanitaire hulp. Dat zijn enkele van de hoogtepunten uit het jaarverslag 2018 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dat vandaag verschijnt. 

 • 05 feb
  Perscommuniqué

  Welke ontwikkelingsprojecten financiert België waar? Het is een van de vragen waarop openaid.be een antwoord geeft. Het nieuwe dataportaal is het sluitstuk van de inspanningen om het Belgisch Ontwikkelingsbeleid transparanter te maken. België treedt hiermee toe tot het koppeloton van de meest transparante donoren ter wereld. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo lanceerde de dataportaal vandaag tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de actoren van het Belgische ontwikkelingsbeleid.

 • 31 aug
  Perscommuniqué

  De ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in eerste lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid grondig hertekent. Het nieuwe wettelijke kader sluit nauw aan bij de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de zeventien Duurzame ontwikkelingsdoestellingen van de Verenigde Naties. “Dit is het sluitstuk van een bijzonder diepgaande hervorming van het Belgisch ontwikkelingsbeleid de voorbije jaren,” zegt minister Alexander De Croo.

 • 30 jan
  Perscommuniqué

  De Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat zich voortaan op het terrein tonen met een nieuw logo, een nieuwe visuele identiteit en een nieuwe slagzin: ‘België, partner in ontwikkeling.’ Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo mocht vandaag de nieuwe visuele identiteit onthullen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, in het bijzijn van zo’n 450 medewerkers en partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

 • 11 sep
  Perscommuniqué

  Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakt de komende vier jaar tien miljoen euro vrij voor innovatief landbouwonderzoek van de ‘Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)’, een wereldwijd netwerk van onderzoeksinstellingen die bijdragen tot productiviteit, voedselzekerheid en duurzaamheid van de landbouw. Het geld gaat onder meer naar de verdere uitbouw van de bananendatabank aan de KU Leuven.

 • 07 jul
  Nieuwsbericht

  Het jaarverslag legt de nadruk op de performantie en op de bijdrage van de landenprogramma's aan de resultaten van de organisatie. 

 • 06 jul
  Perscommuniqué

  Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is vandaag in Hamburg een van de eregasten op het Global Citizen Festival. Het muziekevent in de marge van de G20 wil mobiliseren voor meer aandacht voor ontwikkelingsthema’s zoals vrouwenrechten en het recht op onderwijs. Minister De Croo werd door de organisatoren uitgenodigd vanwege zijn engagement voor vrouwenrechten.