Newsroom

Er zijn 8 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-8 van 8 resultaten

29 nov
Perscommuniqué

België, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden hechten het grootste belang aan het behoud en de volledige uitvoering van de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) inzake het nucleaire programma van Iran door alle betrokken partijen. De nucleaire overeenkomst werd unaniem gesteund door de VN-Veiligheidsraad. Het is een belangrijk instrument voor het wereldwijde non-proliferatieregime en levert een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de regio.

23 sep
Perscommuniqué

Vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo neemt deze week deel aan de jaarlijkse sessie van de Algemene Vergadering in New York. Het wordt een intensieve week vol ontmoetingen en vergaderingen bij de Verenigde Naties (VN).

02 aug
Perscommuniqué

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders betreurt het einde van het INF-verdrag over middellange afstandsraketten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). De ondertekening van het INF in 1987 was een mijlpaal in de nucleaire ontwapening. Gedurende meer dan dertig jaar droeg het verdrag bij tot de Euro-Atlantische veiligheid dankzij verifieerbare vernietiging van bijna 3.000 conventionele en nucleaire raketten.

Tags:
31 jan
Perscommuniqué

Meer dan 20 jaar geleden zette de wereld een beslissende stap om kernproeven voor altijd te verbieden: het Alomvattend Kernstopverdrag voor een verbod op kernproeven (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) werd toen voor ondertekening opengesteld. Vandaag moeten nog acht landen toetreden, zodat het verdrag in werking kan treden. Ondanks de vertraging blijft het Kernstopverdrag onvervangbaar voor internationale non-proliferatie. Nucleaire tests worden wereldwijd als illegaal beschouwd. Maar één land, Noord-Korea, heeft dat internationale principe tijdens de 21ste eeuw geschonden.

27 sep
Perscommuniqué

In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York nam vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zonet deel aan een ministeriële conferentie over het Kernstopverdrag. Dat verdrag moet nucleaire tests wereldwijd definitief verbieden. Het kan helaas nog niet in werking treden omdat een groep van acht landen (India, Pakistan, Noord-Korea, Iran, China, Israël, Egypte en de VS) nog tot het verdrag moet toetreden. België bekleedt op dit moment een internationaal mandaat om de inwerkingtreding van het Kernstopverdrag te bevorderen.

11 jun
Verklaring

Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken van België, Ibrahim Al-Jafari, minister van Buitenlandse Zaken van Irak en Lassina Zerbo, uitvoerend secretaris van de Voorbereidende Commissie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), doen gezamenlijke oproep.

22 mei
Perscommuniqué

Op initiatief van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders organiseert de FOD Buitenlandse Zaken samen met het Egmontinstituut op dinsdag 22 mei een internationale conferentie over het Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) of het kernstopverdrag, met de titel 'Naar een wereld zonder nucleaire tests: de belofte waarmaken'. Deze conferentie vindt plaats in het Egmontpaleis in Brussel en past in de inspanningen die België doet om de inwerkingtreding van het verdrag te bevorderen. Dit mandaat, gekend onder de naam 'Conferentie Artikel XIV', werd aan ons land toegekend samen met Irak voor de jaren 2017 tot 2019.

08 nov
Perscommuniqué

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat het mandaat van Lassina Zerbo is verlengd. Zerbo is uitvoerend secretaris van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO). Tijdens een ontmoeting met Zerbo op 3 november sprak de minister opnieuw zijn steun uit voor het Verdrag voor een alomvattend verbod op kernproeven (Algeheel Kernstopverdrag).

Tags: