Newsroom

Er zijn 5 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-5 van 5 resultaten

31 jan
Perscommuniqué

Meer dan 20 jaar geleden zette de wereld een beslissende stap om kernproeven voor altijd te verbieden: het Alomvattend Kernstopverdrag voor een verbod op kernproeven (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) werd toen voor ondertekening opengesteld. Vandaag moeten nog acht landen toetreden, zodat het verdrag in werking kan treden. Ondanks de vertraging blijft het Kernstopverdrag onvervangbaar voor internationale non-proliferatie. Nucleaire tests worden wereldwijd als illegaal beschouwd. Maar één land, Noord-Korea, heeft dat internationale principe tijdens de 21ste eeuw geschonden.

27 sep
Perscommuniqué

In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York nam vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zonet deel aan een ministeriële conferentie over het Kernstopverdrag. Dat verdrag moet nucleaire tests wereldwijd definitief verbieden. Het kan helaas nog niet in werking treden omdat een groep van acht landen (India, Pakistan, Noord-Korea, Iran, China, Israël, Egypte en de VS) nog tot het verdrag moet toetreden. België bekleedt op dit moment een internationaal mandaat om de inwerkingtreding van het Kernstopverdrag te bevorderen.

11 jun
Verklaring

Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken van België, Ibrahim Al-Jafari, minister van Buitenlandse Zaken van Irak en Lassina Zerbo, uitvoerend secretaris van de Voorbereidende Commissie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), doen gezamenlijke oproep.

22 mei
Perscommuniqué

Op initiatief van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders organiseert de FOD Buitenlandse Zaken samen met het Egmontinstituut op dinsdag 22 mei een internationale conferentie over het Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) of het kernstopverdrag, met de titel 'Naar een wereld zonder nucleaire tests: de belofte waarmaken'. Deze conferentie vindt plaats in het Egmontpaleis in Brussel en past in de inspanningen die België doet om de inwerkingtreding van het verdrag te bevorderen. Dit mandaat, gekend onder de naam 'Conferentie Artikel XIV', werd aan ons land toegekend samen met Irak voor de jaren 2017 tot 2019.

20 sep
Perscommuniqué

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zat vandaag in New York de ministeriële conferentie over het Kernstopverdrag voor. Met dat verdrag wordt een alomvattend verbod op kernproeven ingesteld. Het verdrag werd in 1996 ondertekend, maar het kan pas in werking treden als een speciale categorie van landen toetreedt. Acht onder hen hebben het verdrag nog niet bekrachtigd, namelijk de VS, India, Pakistan, Noord-Korea, Iran, China, Israël en Egypte. Om de twee jaar wordt een ministeriële conferentie georganiseerd om de inwerkingtreding van het verdrag te bevorderen. Dit jaar werden Irak en België als voorzitters van de conferentie aangewezen.