Newsroom

Er zijn 2 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-2 van 2 resultaten

  • 17 nov
    Perscommuniqué

    Vandaag komen de ministers verantwoordelijk voor Europese Zaken per videoconferentie samen voor de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie (EU). Gezien de afwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, zal België vertegenwoordigd worden door minister David Clarinval.

  • 05 nov
    Perscommuniqué

    Suzanna Moorehead, voorzitter van de DAC, het ontwikkelingscomité van de OESO, heeft de resultaten van de peer review van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voorgesteld. De peer review is op internationaal niveau een van de belangrijkste evaluatiesystemen voor ontwikkelingssamenwerking en onderzoekt de manier waarop de OESO-DAC-leden hun internationale verplichtingen nakomen en moedigt hen aan de beste praktijken van andere leden in hun eigen werking te integreren. Het rapport geeft aan dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking op een aantal gebieden aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. De minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, juicht dit toe en plant de aanbevelingen van het rapport zo snel mogelijk in haar beleid te integreren.