Foutmelding

Er is een ongeldige keuze vastgesteld. Neem contact op met de websitebeheerder.

Newsroom

Er zijn 96 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 96 resultaten

 • 16 apr
  Perscommuniqué

  In de marge van de 64ste zitting van de VN-Commissie over verdovende middelen (CND), organiseerde België samen met enkele andere partners een evenement over eerlijke toegang tot gereguleerde geneesmiddelen in Covid-tijden.

 • 15 apr
  Perscommuniqué

  Vanaf vandaag neemt België het voorzitterschap op van de Group of Governmental Experts (GGE) die zich toelegt op opkomende technologieën op het gebied van dodelijke autonome wapensystemen, de zogenaamde “Killer Robots”. Deze groep van deskundigen, die bijeenkomt in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève, heeft tot doel de juridische, technologische en militaire kwesties die deze nieuwe technologieën aan de orde stellen, te verduidelijken, voornamelijk met betrekking tot het naleven van het internationaal humanitair recht.

  Tags:
 • 13 apr
  Perscommuniqué

  Vandaag maakt het Ontwikkelingscomité (Development Assistance Committee) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de cijfers bekend m.b.t. de officiële ontwikkelingshulp (Official Development Assistance) voor het voorbije jaar. In dit Ontwikkelingscomité zetelen de belangrijkste donoren voor internationale samenwerking.

 • 12 apr
  Perscommuniqué

  Vijf maanden na de start van het conflict in Tigray, komen steeds meer getuigenissen naar buiten over extreem geweld. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft dan ook beslist om de middelen voor het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) te versterken met vier miljoen euro specifiek gericht op de opvang en bescherming van slachtoffers.

 • 30 Mar
  Perscommuniqué

  Vandaag zat vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een virtuele ministeriële vergadering voor van de Internationale Coalitie om Daesh te verslaan. Deze bijeenkomst, in beperkt formaat, brengt de 32 Staten en internationale organisaties bijeen die het meest betrokken zijn bij deze strijd.

  Tags:
 • 30 Mar
  Perscommuniqué

  In het kader van de vijfde conferentie van Brussel over Syrië ('Supporting the future of Syria and the region'), kondigden vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir vandaag 18 miljoen bijkomende humanitaire steun aan voor de Syrische bevolking. Ze benadrukken dat een permanente oplossing voor het conflict alleen mogelijk is als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en opnieuw de draad van geloofwaardige diplomatieke onderhandelingen opnemen.

 • 23 Mar
  Perscommuniqué

  Dit jaar viert België 120 jaar diplomatieke betrekkingen met Zuid-Korea. Op 23 maart 1901 ondertekenden België en Korea een verdrag van Vriendschap, Handel en Scheepvaart.

 • 21 Mar
  Perscommuniqué

  Op de Internationale Dag voor de uitbanning van raciale discriminatie op 21 maart herinnert de actualiteit er ons aan waakzaam te blijven voor uitlatingen en daden die onaanvaardbaar blijven en die helaas alle samenlevingen treffen. De strijd tegen racisme maakt deel uit van onze waarden als centrale pijler van onze democratie, maar is eveneens een wettelijke plicht voor België omdat ons land in 1975 het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie ratificeerde en omdat het een juridische kader uitbouwde tegen racisme. In 2020 werd, op initiatief van voormalig Eerste Minister Sophie Wilmès, een Interministeriële Conferentie op de been gebracht met als opdracht een betere coördinatie verzorgen van acties van de verschillende autoriteiten in het kader van de strijd tegen racisme en antisemitisme. Momenteel wordt gewerkt aan een Interfederaal Actieplan. We moeten onze inspanningen in België verder zetten.

 • 12 Mar
  Perscommuniqué

  In het licht van de moeilijkheden in zijn ziekenhuizen bij de de aanpak van de COVID-19-pandemie, heeft Slowakije het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) in werking gesteld. Het verzoek betreft een tijdelijke versterking van de intensive care-capaciteit (voor COVID-behandeling).

 • 11 Mar
  Perscommuniqué

  Het 14e Congres van de Verenigde Naties over misdaadpreventie en strafrecht werd van 7 tot 11maart in Kyoto (Japan) gehouden, gedeeltelijk virtueel. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft deelgenomen aan een door het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) georganiseerd evenement over de kwestie van vervalste medische producten. Dit is een kwestie waaraan België bijzonder belang hecht.