Afdelingen en collecties

Deze rubriek geeft een overzicht van de schatten in de archiefcollecties van Buitenlandse Zaken.

Afrika-archief

Op deze pagina vindt u meer informatie over de collecties van het Afrika-archief van Buitenlandse Zaken.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Kort overzicht van de collecties

De collecties van het “Afrika-archief” die in fondsen zijn ingedeeld, bestrijken de periode van 1885 tot 1962. Deze fondsen stemmen overeen met de taken van de Onafhankelijke Congostaat en het voormalige Ministerie van Koloniën en Afrikaanse Aangelegenheden of bevatten dossiers aangaande eenzelfde gebied die betrekking hebben op Belgisch Congo en Ruanda-Urundi (bijvoorbeeld: religieuze missies, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, jaarrapporten Belgisch Congo, jaarrapporten Ruanda-Urundi,…).

Voornaamste thema's: politiek, administratie, justitie, veiligheid, burgerlijke stand, economie, openbare werken, mijnen, communicatie en telecommunicatie, onderwijs, godsdienst, etnografie, geschiedenis, officiële stukken van 1885 tot 1962.

Daarnaast is er nog een fonds bestaande uit ongeveer negentig privélegaten.

Microfilms

  • Microfilms "Congo": collectie hoofdzakelijk bestaande uit privé-documenten uit de periode van de Onafhankelijke Congostaat en de eerste jaren van Congo als Belgische kolonie (1908 - )
  • Microfilms "Ruanda-Urundi", 1917-1961