Afdelingen en collecties

Deze rubriek geeft een overzicht van de schatten in de archiefcollecties van Buitenlandse Zaken.

Afrika-archief

Op deze pagina vindt u meer informatie over de collecties van het Afrika-archief van Buitenlandse Zaken.
  1. Laatst bijgewerkt op

Kort overzicht van de collecties

De collecties van het “Afrika-archief” die in fondsen zijn ingedeeld, bestrijken de periode van 1885 tot 1962. Deze fondsen stemmen overeen met de taken van de Onafhankelijke Congostaat en het voormalige Ministerie van Koloniën en Afrikaanse Aangelegenheden of bevatten dossiers aangaande eenzelfde gebied die betrekking hebben op Belgisch Congo en Ruanda-Urundi (bijvoorbeeld: religieuze missies, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, jaarrapporten Belgisch Congo, jaarrapporten Ruanda-Urundi,…).

Voornaamste thema's: politiek, administratie, justitie, veiligheid, burgerlijke stand, economie, openbare werken, mijnen, communicatie en telecommunicatie, onderwijs, godsdienst, etnografie, geschiedenis, officiële stukken van 1885 tot 1962.

Daarnaast is er nog een fonds bestaande uit ongeveer negentig privélegaten.

Microfilms

  • Microfilms "Congo": collectie hoofdzakelijk bestaande uit privé-documenten uit de periode van de Onafhankelijke Congostaat en de eerste jaren van Congo als Belgische kolonie (1908 - )
  • Microfilms "Ruanda-Urundi", 1917-1961
     

Overbrenging van het “Afrika-archief” naar het Rijksarchief

Het “Afrika-archief” is het overheidsarchief van de kolonisatie.

het archief van 9,5 strekkende kilometer werd lange tijd bewaard bij onze FOD Buitenlandse Zaken en wordt momenteel overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier (ARA2) zoals voorzien door de wet (archiefwet van 24 juni 1955 gewijzigd door de wet van 6 mei 2009).

Op heden is sinds de eerste overbrenging van 2016 5 strekkende kilometer archief overgebracht. Het Afrika-archief blijft voor de hele duur van de overbrenging toegankelijk voor het publiek aan dezelfde voorwaarden als de andere archiefbestanden die door het Rijksarchief worden bewaard.


De bestanden die al zijn overgebracht en hun inventarissen

Regelmatig worden bijkomende archiefbestanden overgebracht van de FOD Buitenlandse Zaken naar het ARA2

Je vindt via deze link een lijst met de overgebrachte bestanden. De bestanden die erin vermeld staan kunnen na afspraak worden geraadpleegd in de leeszaal van het ARA2. Bestanden die er niet in zijn opgenomen kunnen nog steeds worden ingekeken in de studiezaal van de FOD Buitenlandse Zaken, eveneens op afspraak.

In de lijst vind je ook inlichtingen:

  • Over hoe je toegang krijgt tot de verschillende inventarissen: de overbrenging van het Afrika-archief vergt inderdaad heel wat (her)inventariseringswerk volgens de geldende internationale normen, zodat de toegang tot het archief wordt gefaciliteerd.
     
  • Hoe je toegang krijgt tot dossiers die werden gedigitaliseerd.