Afdelingen en collecties

Deze rubriek geeft een overzicht van de schatten in de archiefcollecties van Buitenlandse Zaken.

Historische dienst

Op deze pagina vindt u meer informatie over de historische dienst bij Buitenlandse Zaken.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Deze dienst draagt bij tot de opwaardering van het Belgisch diplomatiek archiefpatrimonium door      

  • interne nota’s op te stellen;
  • deel te nemen aan de organisatie van tentoonstellingen en culturele  evenementen, zowel in België als in het buitenland;
  • documentatie ter beschikking te stellen van de officiële Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland en de officiële buitenlandse vertegenwoordigingen in België, bijvoorbeeld met het oog op herdenkingen en/of als historische documentatie bij evenementen die verband houden met de bilaterale en multilaterale betrekkingen van België.