Afdelingen en collecties

Deze rubriek geeft een overzicht van de schatten in de archiefcollecties van Buitenlandse Zaken.

Historische dienst

Op deze pagina vindt u meer informatie over de historische dienst bij Buitenlandse Zaken.
  1. Laatst bijgewerkt op

Deze dienst draagt bij tot de opwaardering van het Belgisch diplomatiek archiefpatrimonium door      

  • interne nota’s op te stellen;
  • deel te nemen aan de organisatie van tentoonstellingen en culturele  evenementen, zowel in België als in het buitenland;
  • documentatie ter beschikking te stellen van de officiële Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland en de officiële buitenlandse vertegenwoordigingen in België, bijvoorbeeld met het oog op herdenkingen en/of als historische documentatie bij evenementen die verband houden met de bilaterale en multilaterale betrekkingen van België.