Erfgoed

In deze rubriek vindt u meer informatie over het Afrika-archief en het diplomatiek archief.

Afrika-archief

Op deze pagina vindt u meer informatie over het Afrika-archief.
  1. Laatst bijgewerkt op

Het Afrika-archief werd eigendom van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken op grond van een overeenkomst die op 26 augustus 1960 werd ondertekend door de minister van Afrikaanse Zaken, A. De Schrijver en de algemeen rijksarchivaris, E. Sabbe. Deze overeenkomst ligt in de lijn van het koninklijk besluit inzake de overname van het patrimonium dat deel uitmaakte van het Ministerie van Koloniën en ter verdeling van de ministeriële bevoegdheden met betrekking tot Afrikaanse zaken.