Naslagwerken en artikels

Op deze pagina vindt u een overzicht van naslagwerken en artikels die geraadpleegd kunnen worden.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Voor gidsen of gedeeltelijke inventarissen en voor meer informatie over de dienst of het departement, Belgische of buitenlandse publicaties van diplomatieke stukken met betrekking tot België, kunnen de volgende werken worden geraadpleegd:

Van Den Eeckhout, P. en Vanthemsche, G.: Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-2Oe eeuw, Brussel, 1999.

NB: De specifieke archiefinventarissen alsmede de op basis hiervan opgemaakte thematische fiches van de Directie archief (diplomatiek archief en Afrika-archief) zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Van Grieken-Taverniers, M.: La colonisation belge en Afrique centrale, Guide des archives africaines du ministère des Affaires africaines, 1885-1962, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel, 1981 (plus : Supplement, s.l., s.d.).

Koninklijke Academie van België, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, documenten betreffende de internationale status van België sinds 1830, Visscher, C. en Van Langenhove, P.: La politique de sécurité extérieure, vijf delen, Brussel,
1964-1966.

Koninklijke Academie van België. Belgische diplomatieke stukken 1941 - 1960. Van onafhankelijkheid tot interdependentie- verschenen boekdelen: De Belgische regering van Londen, 1941-1944; Defensie; Benelux; Europa: economische aspecten; Conflicten en crisissen; Overzeese gebieden; Statuut van Duitsland: Europa: politieke integratie.