Art@EgmontPalace

 
Expo’s @ EgmontPalace

Affiche Art & Diplomacy

Sinds 2012 worden er elk jaar, naar aanleiding van de Belgische Nationale Feestdag op 21 juli, tentoonstellingen georganiseerd in het Egmontpaleis. Deze tentoonstellingen zijn vrij toegankelijk voor het groot publiek en heeft een heel divers bereik. Ze lokken telkens tussen 5.000 en 12.000 bezoekers, onder wie erfgoedadepten, kunstliefhebbers, Brusselfanaten, toeristen evenals toevallige, nieuwsgierige voorbijgangers. Voor deze achtste editie van de zomertentoonstelling speelt het Egmontpaleis als het ware een “thuismatch”. Als nog steeds vrij onbekende erfgoedparel en als tempel van de diplomatie zet het Egmontpaleis de deuren open voor de tentoonstelling ‘art & diplomacy’. 

Kunst en diplomatie worden niet meteen met elkaar in verband gebracht. De wereld van de diplomatie is er een van consensus en compromis, van protocollaire regels en wetgevende kaders, van plooien gladstrijken en discreet te werk gaan. Kunst en kunstenaars daarentegen hebben veeleer een rebels of tegendraads imago of worden op zijn minst als kritisch en bevragend gezien. Ze schuwen het intrappen van heilige huisjes niet en hebben lak aan etiketten. Deze tentoonstelling verkent beide werelden en doorprikt daarbij clichématige beelden. Stond Rubens tenslotte ook niet bekend om zijn diplomatieke talenten?

Aan de hand van kunstwerken van 25 kunstenaars uit de kunstcollectie van de FOD Buitenlandse Zaken en een aantal relevante didactische objecten, zoals een ambassadeurskostuum, maquettes, archiefmateriaal, wordt op basis van 6 invalshoeken een licht geworpen op de Belgische diplomatie en de Belgische ambassades.  Door deze 6 invalshoeken, ‘building up the dialogue’, ‘at your service’, ‘conversation pieces’, ‘it’s a risky business’, ‘fading memory’ en ‘food for thought’, komen onder meer het immobiliënpatrimonium, de dienstverlenende functies voor de burgers, de culturele diplomatie, het leven op post en de culinaire diplomatie aan bod.

Kunstenaars: Sven Augustijnen, Ruben Bellinkx, Guy Bleus, Marcel Ceuppens, Mon Colonel & Spit, Carl De Keyzer, Ronny Delrue, Wim Delvoye, Thierry Falisse, Emmanuel Kervyn, Lieven Lefere, Emilio Lopez-Menchero, Vincent Meessen, Johan Muyle, Otobong Nkanga, Hans Op de Beeck, Max Pinckers, Marie-Françoise Plissart, Bernard Queeckers, Ana Torfs, Luc Tuymans, Maarten Vanden Eynde, Catharina Van Eetvelde, Yves Velter

Curator: Ilse Dauwe

Egmontpaleis, Kleine Zavel 8, 1000 Brussel, Brussel, 22/07 - 30/08/2019, 12-18u (gesloten 15/08, 16/08 en weekends)

Enkele foto’s (© Jean-Pol Schrauwen):

  

  

  

  

  

  

  

Kom en ontdek deze fascinerende wereld in het Egmontpaleis en/of reeds hier in
de  publicatie (PDF, 3.6 MB)!

 
Meer weten?

 
Cultureel erfgoed Egmontpaleis 

Het Egmontpaleis bevindt zich in het culturele hart van de stad, op een boogscheut van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Bozar, het Koninklijk Paleis en de Kleine Zavel. Het kan als toeristische trekpleister fungeren.

De FOD Buitenlandse Zaken wil het cultureel erfgoed in het Egmontpaleis dan ook graag toegankelijker maken voor het grote publiek. Dit wil ze onder meer bereiken door de jaarlijkse tentoonstelling tijdens de zomer en door de uitgave van brochures  Art@Egmontpalace (PDF, 2.16 MB).

Deze activiteiten in het Egmontpaleis worden ondersteund door het kunstcomité van Buitenlandse Zaken en ze maken deel uit van een groter plaatje van het kunstbeleid van Buitenlandse Zaken.

Vragen? art@diplobel.fed.be 
 

 
Kunstbeleid Buitenlandse Zaken

De kunstcollectie van Buitenlandse Zaken ontstond vanaf 1830, maar vooral van na WO II, toen de meeste diplomatieke posten werden geopend.  De kunstcollectie bestaat uit meer dan 4500 collectiestukken en is wereldwijd verspreid, in het diplomatiek postennetwerk dat bestaat uit meer dan 240 gebouwen. Het beheer van die kunstcollectie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het beleid wordt uitgestippeld vanuit Brussel, vanuit de dienst kunstpatrimonium en wordt gedragen door de organisatie.  Het kunstbeleidsplan werd in 2013 door het directiecomité goedgekeurd. Sindsdien werd o.m. een extern kunstaankoop- en adviescomité gecreëerd evenals het intern kunstcomité. Meer info over de kunstcollectie, het beleid en beheer is te  vinden in de brochure  Kunst in de Belgische ambassades (PDF, 4.49 MB)

Enkele publicaties van grote, recent gerealiseerde kunstprojecten scheppen een beeld van de context waarin de kunstwerken worden getoond, zoals de publicaties van  Kinshasa (PDF, 4.35 MB) en  New Delhi (PDF, 6 MB)

Op de website galeries.nl is een overzicht opgenomen van alle kunstenaars wiens werk in de kunstcollectie van Buitenlandse Zaken is opgenomen.