Art@EgmontPalace

 
Expo’s @ EgmontPalace

Africamuseum

Sinds 2012 worden er elk jaar naar aanleiding van 21 juli tentoonstellingen in het Egmontpaleis georganiseerd. De tentoonstellingen bereiken een heel divers publiek. Ze lokken telkens Tussen 5.000 en 12.000 bezoekers komen, onder wie erfgoedadepten, kunstliefhebbers, Brusselfanaten, toeristen evenals toevallige, nieuwsgierige voorbijgangers. 

Meer weten?

 
Cultureel erfgoed Egmontpaleis 

Het Egmontpaleis bevindt zich in het culturele hart van de stad, op een boogscheut van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Bozar, het Koninklijk Paleis en de Kleine Zavel. Het kan als toeristische trekpleister fungeren.

De FOD Buitenlandse Zaken wil het cultureel erfgoed in het Egmontpaleis dan ook graag toegankelijker maken voor het grote publiek. Dit wil ze onder meer bereiken door de jaarlijkse tentoonstelling tijdens de zomer en door de uitgave van brochures  Art@Egmontpalace (PDF, 2.16 MB).

Deze activiteiten in het Egmontpaleis worden ondersteund door het kunstcomité van Buitenlandse Zaken en ze maken deel uit van een groter plaatje van het kunstbeleid van Buitenlandse Zaken.

Vragen? art@diplobel.fed.be 
 

 
Kunstbeleid Buitenlandse Zaken

De kunstcollectie van Buitenlandse Zaken ontstond vanaf 1830, maar vooral van na WO II, toen de meeste diplomatieke posten werden geopend.  De kunstcollectie bestaat uit meer dan 4500 collectiestukken en is wereldwijd verspreid, in het diplomatiek postennetwerk dat bestaat uit meer dan 240 gebouwen. Het beheer van die kunstcollectie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het beleid wordt uitgestippeld vanuit Brussel, vanuit de dienst kunstpatrimonium en wordt gedragen door de organisatie.  Het kunstbeleidsplan werd in 2013 door het directiecomité goedgekeurd. Sindsdien werd o.m. een extern kunstaankoop- en adviescomité gecreëerd evenals het intern kunstcomité. Meer info over de kunstcollectie, het beleid en beheer is te  vinden in de brochure  Kunst in de Belgische ambassades (PDF, 4.49 MB)

Enkele publicaties van grote, recent gerealiseerde kunstprojecten scheppen een beeld van de context waarin de kunstwerken worden getoond, zoals de publicaties van  Kinshasa (PDF, 4.35 MB) en  New Delhi (PDF, 6 MB)

Op de website galeries.nl is een overzicht opgenomen van alle kunstenaars wiens werk in de kunstcollectie van Buitenlandse Zaken is opgenomen.