Specifieke onderwerpen

Vind meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals de afschaffing van de doodstraf, de strijd tegen straffeloosheid met inbegrip van transitionele justitie, vrijheid van meningsuiting met inbegrip van persvrijheid, de strijd tegen racisme en discriminatie, LGBTI, kinderrechten, gendergelijkheid en vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, respect voor mensenrechten in de strijd tegen terrorisme, en ondernemingen en mensenrechten.

Respect voor mensenrechten in de strijd tegen terrorisme

België veroordeelt alle vormen van terrorisme en is ervan overtuigd dat de strijd tegen het terrorisme enkel kan worden gevoerd voor zover de mensenrechten en het internationaal humanitair recht ten volle worden nageleefd.