Naar een mondiale en solidaire samenleving

Vind hier meer informatie over het leefmilieu, het beheer van de internationale economie, energie, grondstoffen, asiel en migratie, voedselzekerheid en doeltreffendheid van de hulp.