Bossen

Bossen hebben een onschatbare waarde en ze zijn onmisbaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, met link naar agenda 2030, te halen. Ze zorgen voor inkomen, vormen een belangrijk aandeel in de biodiversiteit op aarde, vormen unieke ecosystemen, ze zijn belangrijk voor onze gezondheid, enzovoort.

  1. Laatst bijgewerkt op

Daarom zijn bossen belangrijk voor verschillende milieuverdragen, zoals het VN-klimaatverdrag, het VN-biodiversiteitsverdrag, het VN-desertificatieverdrag, enzovoort. Daarnaast is er ook nog het VN bossenforum (UNFF), opgericht in 2000. Het is een globaal platform voor beleidsontwikkeling, dialoog, samenwerking en coördinatie over bossen. Op die manier wil men het globale kennisbeheer en het politiek engagement voor duurzaam bosbeheer versterken.

Enkele concrete internationale initiatieven voor bossen, waarvoor België haar steentje bijdraagt.
 

Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries


Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries (REDD+) is een mechanisme dat economische stimulansen geeft aan ontwikkelingslanden die hun CO2-uitstoot ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie verminderen.

Internationale organisaties en fondsen


Internationale organisaties en fondsen hebben specifieke luiken voor bosprogramma’s, zoals:

EU FLEGT actieplan


Het EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) actieplan werd opgesteld in 2003 en heeft als doel illegale houtkap verminderen door duurzaam en legaal bosbeheer te versterken, goed bestuur te ondersteunen, en handel in legaal geproduceerd hout te promoter. Het FLEGT-actieplan bevat een combinatie van maatregelen aan de aanbodzijde (producerende landen) en maatregelen aan de vraagzijde (EU) in de strijd tegen illegale houtkap en gerelateerde handel. Meer informatie over het EU FLEGT actieplan vindt u op de officiële website van de EU FLEGT Facility.
 

Congo Bassin Forest Partnership (CBFP)


Opgericht in 2002, brengt het Congo Basin Forest Partnership (CBFP) 70 partners samen, waaronder Afrikaanse landen, donoragentschappen en overheden, internationale organisaties, ngo’s, wetenschappelijke instellingen en de private sector. Het CBFP coördineert de inspanningen die geleverd worden om de bossen van het Congobekken te behouden, waarbij ze tegelijkertijd streven om de levensstandaard van de lokale bewoners te verhogen.

Het beheer van CBFP wordt verzekerd door een Faciliteit, een partner die zich hiervoor engageert gedurende twee jaar. In 2018-2019 nam België deze rol op zich. De heer François-Xavier de Donéa, minister van staat, had zich hiervoor geëngageerd.