11 tips voor als u op reis gaat

Het hoogseizoen om te reizen is weer aangebroken. We geven u graag enkele tips mee.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van drie kinderen en een vrouw die op een brug staan

Op verkenning in Montmartre (Parijs), een leuke dichtbijvakantie (© iStock).

Het hoogseizoen om te reizen is weer aangebroken. We geven u graag enkele tips mee.

Reizen naar het buitenland, het is iets waar velen naar uitkijken. Maar zo’n ander land heeft andere wetten, vaak andere gewoonten en het is er niet altijd even veilig. En vergeet u niet zo duurzaam mogelijk te reizen? Kortom, op reis gaan vergt voorbereiding. We hopen u met onze tips daarbij te kunnen helpen.

1. Raadpleeg onze reisadviezen

De FOD Buitenlandse Zaken houdt voor elk land nauwgezet reisadviezen bij. Ze bieden dan ook een schat aan up-to-date informatie over het land dat u wilt bezoeken. Is het er veilig? Hoe kan ik me er verplaatsen? Is het land onderhevig aan aardbevingen of andere rampen en welk klimaat heerst er? Zijn er specifieke gezondheidsrisico’s? Welke lokale wetten kunnen een impact hebben op mijn verblijf daar? Is mijn rijbewijs er geldig? Kortom, continu geactualiseerde info waarmee u goed voorbereid kunt vertrekken.

We raden u aan onze reisadviezen goed te lezen en op te volgen. Hoewel ze niet bindend zijn, houden sommige verzekeringsmaatschappijen er wel degelijk rekening mee (tip 5) en heeft u in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt, geen recht op consulaire bijstand (tip 11).

2. Schrijf u in op Travellers Online

Sommige streken zijn uitermate risicovol, maar zelfs in het veiligste land kunnen problemen optreden: een natuurramp, een aanslag, een politieke crisis… Als u zich registreert via Travellers Online kan onze ambassade of consulaat u indien nodig makkelijker ondersteunen en informeren. Uw contactgegevens blijven uiteraard vertrouwelijk.

3. Zorg voor geldige reisdocumenten

Een Belg in het buitenland – ook een kind jonger dan 12 jaar - moet zich altijd kunnen identificeren. Binnen de Europese Unie en een beperkt aantal landen daarbuiten volstaat een geldige Belgische identiteitskaart. In andere landen heeft u een paspoort nodig, al dan niet voorzien van een (e-)visum. Informeer u grondig op voorhand - ook over de kostprijs - en breng tijdig de vereiste documenten in orde. Alle info daarover vindt u in onze rubriek reisdocumenten.

Image
Foto van een hand die een Belgisch paspoort toont

Het vorig jaar vernieuwde Belgische paspoort (© FOD Buitenlandse Zaken).

4. Breng uw vaccinaties in orde en denk aan uw gezondheid

Voor sommige landen is een internationaal erkend bewijs van inenting tegen ziekten zoals gele koorts verplicht. Maar het kan ook zinvol zijn om u te beschermen tegen bijvoorbeeld malaria, tyfus en hepatitis A of B. Een reisapotheek meenemen kan heel nuttig zijn en wees op uw hoede met het eten van rauwkost.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft op zijn website Wanda alle nodige info verzameld over vaccinaties en gezondheidsrisico’s, ook voor elk individueel land. U kunt ook terecht in onze rubriek Gezondheid en hygiëne en bij de reisadviezen per individueel land.

5. Zorg dat u goed verzekerd bent

Een reis verloopt niet zonder risico’s. Daarom kan een of meer verzekeringen interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan een annulatieverzekering voor het geval dat een vlucht niet doorgaat. Ga ook zeker na welke kosten voor medische verzorging en hospitalisatie uw ziekenfonds dekt in het buitenland. Neem indien nodig een aanvullende bijstandsverzekering. Meer info in onze rubriek Reisverzekeringen.

Onze reisadviezen zijn niet bindend, in principe kunnen Belgen gaan waar ze willen. Wees er wel bewust van dat sommige verzekeringsmaatschappijen geen dekking verlenen voor feiten die zich voordoen in een land waarvoor de FOD Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft gegeven.

6. Informeer u over de betaalmogelijkheden

Is het nodig om cash geld in de lokale munt mee te nemen, kiest u eerder voor travellers’ cheques of kunt u in uw land van bestemming betalen met uw bank- of kredietkaart? Informeer u bij uw bank en raadpleeg onze rubriek Uw geld en de reisadviezen per individueel land.

7. Wees voorzichtig met in- en uitvoer van goederen

De invoer van goederen voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik kan onderhevig zijn aan beperkingen. Zo mag u maximaal 200 sigaretten en 16 liter bier in de EU binnenbrengen vanuit een niet-EU-land. Daarnaast mogen bepaalde plant- en diersoorten, met inbegrip van sommige onderdelen ervan, niet ingevoerd worden. Hetzelfde geldt voor sommige namaakartikelen of voorwerpen van culturele of religieuze waarde. Het bezit ervan is strafbaar. Raadpleeg onze rubriek Douane.

Uit veiligheidsoverwegingen mag u maar beperkte hoeveelheden vloeistof meenemen in uw handbagage. Zie onze rubriek Luchthavens en rechten van vliegtuigpassagiers.

8. Toon respect voor de lokale cultuur en pas u aan

Andere landen hebben andere gebruiken. Informeer u grondig. Misschien sluiten de winkels tijdens de siësta of is de koffie op een terras heel duur. Hoe dan ook dient u de wetten van het land te volgen. Zo geldt er in Scandinavië een nultolerantie voor alcohol achter het stuur. In sommige landen bent u beter voorzichtig met het tonen van affectie voor uw partner in het openbaar.

Vraag mensen vooraf toestemming om hen te fotograferen. Foto’s nemen van militaire bouwwerken is sowieso overal verboden. Hier vindt u extra tips, ook bij de reisadviezen per individueel land.

9. Maak uw reis zo duurzaam mogelijk

Reizen gaat onvermijdelijk gepaard met een aanzienlijke ecologische voetafdruk. In deze tijden van grote uitdagingen op vlak van klimaat en milieu is het essentieel uw reis zo duurzaam mogelijk te plannen. 

Als uw reisplannen niet vergroend kunnen worden en de voetafdruk groot is, kunt u de koolstofuitstoot ervan compenseren. Ook tijdens uw vakantie is het zaak om verspilling van water en energie te voorkomen en uiteraard om de omgeving en de natuur niet te vervuilen of te beschadigen. Meer tips en info vindt u hier.

10. Houd steeds enkele telefoonnummers bij de hand

Op reis kan er altijd iets voorvallen. Houd daarom steeds enkele telefoonnummers bij de hand, zoals van uw familie en vrienden, uw touroperator, uw verzekeraar en uw bank. En dat niet alleen op uw smartphone, maar ook op een papiertje dat u bij zich houdt.

Als de situatie ernstig is en u zelf geen hulp kunt vinden, kunt u terecht bij de Belgische ambassade of consulaat. Houd ook steeds dat telefoonnummer bij. De lijst met contactgegevens vindt u hier.

11. Neem contact op met ambassade of consulaat in geval van (ernstige) nood

Onze consulaire ambtenaren houden zich verre van privéaangelegenheden. We verwachten ook dat u in eerste instantie hulp probeert te krijgen bij familie, werkgever, verzekering, ziekenfonds of touroperator.

Maar de problemen kunnen natuurlijk ernstig zijn zoals bij verlies of diefstal van documenten, een ongeval of sterfgeval, of wanneer u in aanraking komt met het gerecht. Voor ernstige noodsituaties voorzien alle ambassades een wachttelefoon. Bij minder dringende zaken raden we u aan tijdens de kantooruren te bellen. U kunt ook het contactformulier op de site invullen.

Houd er ook rekening mee dat u in sommige gevallen geen beroep kunt doen op consulaire bijstand zoals wanneer u zich bevindt in een gebied waarvoor de FOD Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft. Alle nodige info vindt u in de rubriek Belgen in nood.

Remote video URL