12de Gaïchel-top: België en Luxemburg bevestigen langdurige vriendschap

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Groepsfoto met de deelnemers aan de Gaïchel-top

Groepsfoto met alle ministers en staatssecretarissen die deelnamen aan de Gäichel-top. Centraal premier Alexander De Croo naast zijn homoloog Xavier Bettel (© Serch Carrière).


Op 29 maart 2023 kwam de Belgisch-Luxemburgse regeringstop Gaïchel voor de 12de keer bijeen, hét moment om de hechte banden tussen beide landen te bevestigen en nieuwe samenwerkingen op te starten.

Het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg zijn altijd al hechte buren geweest. Niet alleen is hun geschiedenis nauw verweven, beide landen hebben elkaar ook veel te bieden. We mogen met recht spreken van een geprivilegieerd partnerschap en een langdurige vriendschap.


Top 10 grootste investeerders

Ons land werkt bijvoorbeeld nauw samen met Luxemburg rond defensie. Zo beheren we samen een vloot van A400m-transportvliegtuigen en werken we aan de creatie van een binationaal verkenningsbataljon. Beide landen zijn ook belangrijke economische partners. Luxemburg behoort tot de top 10 van grootste investeerders in België en ons land is de op twee na grootste exportmarkt voor het Groothertogdom.

Niet te vergeten, er werken maar liefst 48.000 Belgen in Luxemburg. Dat is bijna 2 keer zoveel als in Nederland, 5 keer zoveel als in Frankrijk en 7 keer zoveel als in Duitsland! Zowat 11% van het ziekenhuispersoneel in Luxemburg komt uit ons land. Heel wat Luxemburgse jongeren studeren dan weer in ons land.


Nog sterker samenwerken

Maar banden, hoe hecht ook, moeten onderhouden worden. Daarom kwamen de regeringen van beide landen in 2004 voor de eerste keer bijeen in Gaïchel, een grensdorpje in Luxemburg. Sindsdien wordt deze zogenaamde Gaïchel-top ongeveer om de twee jaar georganiseerd. Op 29 maart 2023 vond in Brussel de twaalfde top plaats.

Dergelijke ontmoetingen zijn extra belangrijk in deze tijden met vele uitdagingen waarin Europa voor een keerpunt staat. ‘Landen die elkaar goed begrijpen, moeten dan nog sterker samenwerken’, zei onze ambassadeur in Luxemburg Thomas Lambert. ‘En dat op alle niveaus, zowel in de Benelux, de EU, de NAVO en de VN.’
 

Image
Foto van staatssecretaris Dermine en zijn Luxemburgse homoloog die een akkoord ondertekenen

Tijdens de Gäichel-top werden 5 akkoorden ondertekend. Onder andere tussen staatssecretaris Dermine en zijn Luxemburgse homoloog over een betere afstemming van atomaire klokken (© Serch Carrière).


5 akkoorden

Een Gaïchel-top biedt een unieke gelegenheid aan regeringsleden om hun homologen te ontmoeten. Op deze 12de top sloten ze 5 akkoorden af. Zo sloot minister van Binnenlandse Zaken Verlinden een akkoord af om meer informatie uit te wisselen bij een incident met radioactiviteit dat beide landen treft. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Dermine ondertekende een overeenkomst om de atomaire klokken van beide landen beter op elkaar af te stemmen via snelle internetkabels.

Met akkoorden ondertekend door vicepremier De Sutter en staatssecretaris Michel werd de samenwerking tussen de Belgische en Luxemburgse overheidsadministraties geïntensifieerd, respectievelijk op algemeen vlak als meer specifiek op het gebied van digitalisering.

Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke bereikte een kaderakkoord dat het eenvoudiger moet maken om in de grensgebieden naar een ziekenhuis aan de andere kant van de grens te gaan. Want vaak ligt een ziekenhuis in het buurland dichter dan in het eigen land. Het akkoord regelt onder meer de terugbetaling door de mutualiteit.


Mensenrechten en multilateralisme

Ook beide eerste ministers – Alexander De Croo en Xavier Bettel – hebben elkaar ontmoet. Ze toonden zich opgetogen over de samenwerking tussen de telecombedrijven Proximus en het Luxemburgse LuxConnect voor de uitbouw van een nieuwe ‘gedeconnecteerde cloud’. Een primeur voor Europa dat de verdere digitalisering van onze samenleving mogelijk zal maken volgens de strenge Europese veiligheids- en privacy-normen.

Tijdens de plenaire vergadering kwam de actualiteit overvloedig aan bod, onder meer de klimaatverandering, de energietransitie en de oorlog in Oekraïne. In de slotverklaring uitten beide regeringen de intentie om samen het welzijn van de burgers in de grensregio verder te verbeteren. Ze zullen zich ook inzetten voor innovatie, onderzoek en de industrie in Europa. Ten slotte zullen ze de mensenrechten en het multilateralisme blijven verdedigen in een snel veranderende geopolitieke context.


Lees de volledige gezamenlijke Verklaring (PDF, 144.12 KB)