75 jaar diplomatieke betrekkingen met India in teken van economische relaties

Kort na de onafhankelijkheid in 1947 knoopte België diplomatieke betrekkingen aan met India. Vandaag zijn we belangrijke economische partners met nadruk op hoogtechnologische innovaties. Deze 75ste verjaardag moet een extra stimulans bieden om onze complementariteit nog beter te benutten.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Man aan het werk

Een fabriek voor ledlampen in Gurugram (India). © Shutterstock

Onmiddellijk na de onafhankelijkheid van India, in 1947, knoopte België diplomatieke relaties aan met het uitgestrekte Zuid-Aziatische land. Van bij het prille begin had ons land er dus een ambassade. Het huidige ambassadegebouw in New Delhi dateert uit 1984 en is van de hand van de befaamde Indiase kunstenaar Satish Gujral die schilderen, beeldhouwen en architectuur combineerde. Onze ambassade wordt geprezen als een van de mooiste Indiase gebouwen uit de 20ste eeuw. Daarnaast is ons land in India ook vertegenwoordigd door een consulaat-generaal in Mumbai.

Image
Foto van de Belgische residentie in New Delhi

Onze ambassade in New Delhi geldt als een van de mooiste gebouwen in India uit de 20ste eeuw. © FOD Buitenlandse Zaken

Oostendse Compagnie in 1723

De relaties van onze regio met het Indiase subcontinent gaan echter veel verder terug. In 1723 al kwamen er boten aan van de Oostendse Compagnie. Deze tegenhanger van de Vereenigde Oostindische Compagnie van de Noordelijke Nederlanden was vooral bedreven in de handel van thee en van luxeproducten als kristal. In de 19de eeuw trokken jezuïtische missionarissen naar Bengalen en lieten er een netwerk van onderwijsinstellingen na. Bengalen komt overeen met het huidige West-Bengalen (noordoosten van India) en Bangladesh.

België geniet van een soms weinig bekend, maar degelijk imago in India. Belgische producten als diamant zijn gekend omwille van hun hoge kwaliteit, maar ook chocolade, bier en kristal worden aan België gelinkt. Meer dan 750 Indiase studenten en wetenschappers studeren of verrichten onderzoek aan Belgische universiteiten en hogescholen.

Farmaceutische en technologische hub

De Indiase regio kan bogen op een enorm lange en rijke geschiedenis die reikt tot duizenden jaren voor Christus. Vandaag is India uitgegroeid tot het 2de meest bevolkte land ter wereld, met zowat 1,38 miljard inwoners. Het moet alleen China (1,44 miljard) laten voorgaan (cijfers van 2020).

Het gigantische land is momenteel de 5de grootste economie ter wereld in absolute termen. Qua koopkrachtpariteit – een parameter die toelaat om landen correcter met elkaar te vergelijken – staat het zelfs op de 3de plaats. India presteert heel sterk in onder meer de farmaceutische (vaccins…) en de technologische sector. Het is dan ook een belangrijke partner voor België. Vandaar dat deze 75ste verjaardag in het teken staat van onze economische relaties.

Image
75 jaar diplomatieke relaties België India

Trend naar meer diversiteit

In 2021 was India de 14de belangrijkste klant van België en onze 16de grootste leverancier. Voor India is ons land de 3de voornaamste handelspartner binnen de EU. In 2021 bedroeg onze totale export 6,2 miljard euro terwijl India voor 6,1 miljard euro goederen leverde.

Ons vorstenpaar bracht in 2017 een succesvol staatsbezoek aan India. Dat zorgde voor een nieuw elan in onze handelsrelaties en zette de toon voor meer diversificatie. Toch bestaat ook vandaag nog 70% van onze uitvoer en 35,5% van onze invoer uit diamant.

De laatste 10 jaar stellen we wel vast dat de sectoren buiten diamant stilaan diverser worden. Naast diamant voeren we ook chemische en farmaceutische producten uit (met onder meer geneesmiddelen en vaccins), machines en uitrusting, kunststoffen, grondstoffen, optische instrumenten, en ijzer en staal. De invoer omvat naast geslepen diamant voornamelijk chemische producten, grondstoffen, textiel, machines en uitrusting, mineralen en plastiek.

Ook diensten worden verhandeld, meer bepaald diensten aan bedrijven, naast diensten voor communicatie, transport en financiën. Wijzelf doen in de eerste plaats beroep op India’s groeiende IT-sector (informatietechnologie), maar ook op diensten voor communicatie, transport en verzekering.

Image
TATA steel

Een staalbedrijf in Jamshedpur (India). © Shutterstock

Hoogtechnologische bedrijven

België is tevens een gewaardeerde investeerder in India. Het afgelopen jaar rangschikte ons land als 15de grootste investeerder met 361,7 miljoen dollar. Vrijwel alle grote Belgische bedrijven zijn er actief. Maar ook omgekeerd zijn er maar liefst 95 Indische bedrijven actief in België, waaronder kleppers van formaat uit diverse sectoren.  

Beide landen hebben elkaar overduidelijk veel te bieden. Zeker in tijden waarin onder andere de klimaatverstoring ons noopt tot een verregaande energietransitie hebben we er alle belang bij om de complementariteit tussen India en België zoveel mogelijk te benutten. Deze 75ste verjaardag moet dan ook een extra stimulans bieden om de economische relaties te versterken en te diversifiëren.

Deze verjaardag herinnert ons er ook aan dat een dergelijk langdurig partnerschap verrijkt wordt door menselijke contacten en culturele, academische en wetenschappelijke uitwisselingen. Het potentieel daarvan kan nog verder ontwikkeld worden.