België engageert zich voor een leefbaar inkomen

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van koffietelers in DR Congo

Kleine boeren aan het begin van een toeleveringsketen hebben recht op een leefbaar inkomen. Foto: koffietelers in DR Congo (© Boris Godfroid / Rikolto).

België sluit zich aan bij een verklaring van Nederland en Duitsland over een leefbaar loon en een leefbaar inkomen. Alleen als ook de kleine boeren een leefbaar inkomen halen, kunnen we grote uitdagingen als armoede, klimaatverandering en kinderarbeid aanpakken.

Er beweegt heel wat op vlak van ‘duurzame ketenzorg’. Dat houdt onder meer in dat de hele toeleveringsketen van een product – bijvoorbeeld een reep chocolade - geen aanleiding geeft tot kinderarbeid of milieuschade. Bovendien heeft elke schakel in de keten recht op waardig werk en een leefbaar inkomen

En zo’n leefbaar inkomen gaat verder dan de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Het betekent evenzeer dat een gezin niet alleen kan instaan voor zijn voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, transport en andere essentiële zaken, maar ook voldoende reserves overhoudt.

Een leefbare verloning is eigenlijk niets minder dan een mensenrecht, zoals opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name artikel 23: ‘Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert’. Het maakt ook deel uit van de internationale agenda voor waardig werk, een wettelijke prioriteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Slimme investering

Maar na vele jaren van financiële en technische steun, ronde tafels en VN-verklaringen kunnen veel producenten aan het begin van een toeleveringsketen nog steeds moeilijk leven van hun stiel. Vandaar dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir zich in juni 2022 aansloot bij een verklaring over een leefbaar loon en leefbaar inkomen van Nederland en Duitsland

‘Een leefbaar inkomen bieden aan lokale producenten aan het begin van een toeleveringsketen is een slimme investering’, benadrukte minister Kitir op een Conferentie over een Leefbaar Inkomen op Hoog Niveau in Berlijn. ‘Een investering die veel kan opleveren, zowel qua sociaal als economisch kapitaal. Welke toekomst wacht anders 82% van de arbeiders in Sub-Saharaans Afrika die nog geen sociale bescherming genieten? Waardig werk maakt de toeleveringsketen steviger en verhoogt de productiviteit.’

Evenmin kunnen we de klimaatverandering ten gronde aanpakken zonder een leefbaar inkomen voor iedereen. Kleine boeren die nauwelijks rondkomen, hebben immers vaak geen andere keuze dan hun toevlucht te zoeken tot ontbossing en kinderarbeid.

Minimuminkomen

In de verklaring worden een aantal acties voorgesteld zoals een dialoog tussen consumerende en producerende landen over een adequaat minimuminkomen, steun aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om indicatoren te ontwikkelen voor de kosten van levensonderhoud en steun voor sociale dialoog om arbeid(st)ers in producerende landen te emanciperen. Ze stelt ook voor om samen te werken om het onderwerp op de agenda van de Europese wetgever te plaatsen.

Vanzelfsprekend staat ons land ook voluit achter de voorgestelde EU-richtlijn rond duurzame ketenzorg en wil het een ambitieus wettelijk kader binnen de EU. ‘Al die wetgeving moet vooral leiden tot echte verandering op het terrein’, aldus de minister.

Beyond Chocolate

Overigens levert België al heel wat inspanningen rond duurzame toeleveringsketens en waardig werk, onder meer op internationaal niveau. Ons land ondersteunt ook fairtrade-verenigingen en organisaties als IDH en The Shift die samenwerken met de private sector en kennisinstellingen om ketens duurzamer te maken. Samen met andere Europese landen is België tevens actief in Afrikaanse landen zoals Rwanda, DR Congo, Ivoorkust en Senegal.

IDH is bijzonder actief op vlak van leefbare lonen, onder andere via het Better Jobs Accelerator Fund. De organisatie zette ook een top over leefbare verloning op touw in Amsterdam in juni 2022, in het najaar volgt er nog een in Brussel. Via het Trade for Development Center (Enabel) test ons land innovatieve benaderingen uit in Ivoorkust. Door milieudiensten te betalen proberen we er de inkomsten van cacaoboeren te verhogen.

Belgisch vlaggenschip is zonder twijfel Beyond Chocolate dat ons land in 2018 lanceerde. Via dit partnerschap verbond de Belgische chocoladesector zich ertoe om tegen 2025 enkel gecertificeerde chocolade te produceren en te verkopen in België. Tegen 2030 moeten alle producenten van de cacao en chocolade die België invoert van een leefbaar inkomen genieten, en moet alle ingevoerde cacao en chocolade geproduceerd worden zonder ontbossing.

Met de aansluiting bij de verklaring zet ons land zijn engagement voor een leefbaar inkomen extra in de verf. ‘We moeten aan de noden van vandaag tegemoetkomen zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Daarom moet een leefbaar inkomen de norm worden. We kunnen dat niet alleen aan, we moeten bedrijven, multilaterale organisaties en andere landen inspireren om hetzelfde te doen,’ aldus nog de minister op de conferentie in Berlijn.