België wil geweld tegen vrouwen uitbannen

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Medewerkers Riyadh met oranje kledij en oranje ballonnen

Onze diplomatieke posten deden mee aan ‘Orange the World’, een socialemediacampagne van UN Women. Thema dit jaar is: END VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW! Foto: het personeel van onze ambassade in Riyadh (Saoedi-Arabië). © SPF AE/FOD BZ

Een op drie vrouwen wereldwijd krijgt te maken met fysiek of seksueel geweld, meestal door een intieme partner. ‘Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest wijdverspreide, aanhoudende en verwoestende schendingen van de mensenrechten in onze wereld, en wordt nog steeds grotendeels niet gemeld vanwege de straffeloosheid, stilte, stigma en schaamte eromheen’, aldus de VN.

De organisatie riep 25 november officieel uit tot ‘Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen’. Verschillende overheden, internationale organisaties en ngo’s over de hele wereld brengen op 25 november de problematiek extra onder de aandacht.

Internationale strijd

Vrouwenrechten zijn een prioriteit van onze regering en ook van de ministers van Buitenlandse Zaken Wilmès en Ontwikkelingssamenwerking Kitir. Ons land zet zich op diverse manieren in om het geweld tegen vrouwen de wereld uit te helpen. Zo is de Belgische Ontwikkelingssamenwerking daar heel actief mee bezig. Onder andere via financiële steun aan multilaterale organisaties zoals het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA), ondersteuning van de Belgische gouvernementele en niet-gouvernementele samenwerking en de uitvoering van het Gender Action Plan III van de EU voor externe actie.

Bovendien netwerken onze diplomaten bij de lokale overheid en plaatselijke organisaties om waarden zoals gelijkheid en mensenrechten te bespreken. Ze koppelen die info dan terug naar het hoofdbestuur in Brussel. Op die manier kan de informatie meegenomen worden naar de mensenrechtenraad en input geven voor een positie-inname. Het kan ook de basis vormen voor een partnerschap met het betreffende land.

Image
jonge voetbalsters met Argentijnse voetbalheldin

Aan het begin van het tornooi kijken de jonge voetbalsters naar een videoboodschap van de Belgische Red Flames, in aanwezigheid van een Argentijnse voetbalheldin (zittend). © SPF AE/FOD BZ

Diplomaten in actie

Diplomate Hannelore Delcour zat onder meer op post in Buenos Aires (Argentinië) en Cotonou (Benin) en zette zich in beide posten hard in voor vrouwenrechten. En dat is niet zonder reden. ‘In Argentinië vindt er officieel 1 femicide (moord op een vrouw omdat ze vrouw is) per dag plaats, maar niet alle gevallen worden aangegeven. In Benin is 17% van meisjes onder de 15 jaar al moeder en 15% van de sterfgevallen door illegale abortus komt voor bij meisjes jonger dan 15’, aldus Hannelore Delcour.

Benin is een partnerland van België. ‘Naast het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel zijn er ook veel Belgische ngo’s en VN-agentschappen actief. Samen werken we onder andere aan bewustwording van de bevolking en de verbetering van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door vroedvrouwen op te leiden.’ In Argentinië ligt het wat ingewikkelder. ‘Daar proberen we vooral via publieke diplomatie rond het thema te werken. Zo organiseerden we ter gelegenheid van internationale vrouwendag een voetbalwedstrijd tussen lokale vrouwelijke voetbalclubs. Een heel bekende Argentijnse voetbalheldin was aanwezig en ook onze Belgische Red Flames spraken een videoboodschap in voor de lokale speelsters.’ Onze ambassade in Buenos Aires ondersteunde tevens een project dat journalisten sensibiliseerde rond gendergerelateerde berichtgeving en andere initiatieven voor hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van huishoudelijk geweld.

Belgische strijd

Ook intern zitten we niet stil. Ons land zet momenteel de laatste hand aan het zesde Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld (2021-2025). Dat ligt volledig in lijn met het Verdrag van de Raad van Europa ‘inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld’ dat België bekrachtigd heeft.

Dat zogenaamde Verdrag van Istanbul focust op 4 domeinen: de preventie van geweld, de bescherming van slachtoffers, de vervolging van daders en de ontwikkeling van holistische beleidsmaatregelen. Ook niet-leden van de Raad van Europa kunnen zich aansluiten. Daarom proberen onze diplomaten overal ter wereld te ijveren voor een zo breed mogelijke bekrachtiging en uitvoering van het verdrag.

Om slachtoffers van seksueel geweld beter te begeleiden heeft België sinds 2017 4 Zorgcentra na Seksueel Geweld opgericht (Antwerpen, Brussel, Luik, Gent). Professionals die opgeleid zijn om met dit soort zaken om te gaan, vangen de slachtoffers op.