Belgische kinderen vertalen VN-aanbevelingen in toegankelijke taal

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Kinderen poseren voor het VN-gebouw

De 5 jongeren die het project in Genève hebben voorgesteld. © SPF AE/FOD BZ

In 1991 heeft België het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekend. Dat Kinderrechtenverdrag omvat de rechten van alle kinderen en jongeren, jonger dan 18 jaar, of het nu gaat over bescherming, participatie of toegang tot diensten en zorgen.

Juridische taal

Maar die officieel erkende rechten moeten ook daadwerkelijk toegepast worden! Om dat te garanderen houden de VN een oogje in het zeil, meer bepaald via het VN-Kinderrechtencomité. Om de 5 jaar trekt België naar het Kinderrechtencomité om er uit te leggen in welke mate de kinderrechten in België verbeterd zijn.

De laatste aanbevelingen van het Comité voor België dateren van 2019. Een belangrijke taak van ons land bestaat erin om die aanbevelingen onder kinderen en jongeren te verspreiden. Jammer genoeg zijn die opgesteld in een nogal juridische taal en dus door kinderen en jongeren moeilijk te begrijpen.

Fight4YourRight

Om aan dat euvel een mouw te passen, vertaalden Belgische kinderen de geest van de aanbevelingen van de juridische taal naar concrete, toegankelijke taal. Dat gebeurde onder de deskundige begeleiding van de Belgische Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. De kinderen zelf kozen voor hun innovatieve, participatieve project de naam ‘Fight4YourRight’.

Het project is een unicum in de wereld. Het moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren begrip krijgen over actuele discussies in de maatschappij die over hun rechten gaan. Kinderen dienen immers gehoord te worden over zaken die hen aanbelangen. Bovendien hebben 5 jongeren hun project op 6 mei 2022 voorgesteld aan de experten van het Kinderrechtencomité en een geanimeerde discussie gehouden in Genève.

Kandidaat Mensenrechtenraad

Kinderen laten deelnemen aan discussies die hen aanbelangen is absoluut noodzakelijk. Hun stem moet gehoord worden’, zei Eerste Minister Alexander De Croo, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken. ‘België loopt met dit project internationaal voorop en wil haar expertise delen met andere landen, opdat kinderen overal ter wereld hun rechten beter kunnen kennen en beter beschermd zijn.’

Alvast een goede praktijk die ons land - kandidaat voor de VN-Mensenrechtenraad 2023-2025 - in de verf wil zetten. Naast visuals en de interactieve tool, bestaat er ook een uitgewerkte methodologie. Bovendien wordt er een pedagogische kit rond het gebruik van deze instrumenten voorbereid.

Kinderrechten vormen een speerpunt van het Belgisch buitenlands beleid. Ons land engageert zich al decennialang om kinderrechten internationaal te bevorderen.