Belgische steun voor Oekraïne: een overzicht

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Premier De Croo en minister Lahbib worden rondgeleid in Borodyanka

Premier De Croo en minister Lahbib worden rondgeleid in Borodyanka, een voorstad van Kyiv die erg geleden heeft onder de Russische bezetting (november 2022) (© Photo News).

De oorlog in Oekraïne is jammer genoeg verre van afgelopen. Sinds de start van de grootschalige Russische invasie is er nu al voor honderden miljarden euro aan materiële schade aangericht.

België wil dan ook de Oekraïense bevolking blijven ondersteunen met een nieuw steunpakket van 92 miljoen euro bovenop de steun die ons land eerder al gaf.

Hieronder een geactualiseerd overzicht van alle hulp tot nu toe:

(Van sommige onderdelen van het nieuwe steunpakket van 92 miljoen euro moet de regering nog een uitvoeringsbesluit goedkeuren, maar de bedragen liggen vast.)
 

HUMANITAIRE HULP: 97,26 miljoen euro


België wil er mee voor zorgen dat de Oekraïense burgerbevolking, ook in deze uiterst moeilijke omstandigheden, toegang heeft tot basisvoorzieningen zoals voedsel, proper drinkwater, medische zorg en onderwijs.

Zo verzorgde het Belgisch noodinterventieteam B-FAST talloze zendingen met noodgoederen. Op dag 1 van de oorlog stuurde het al tenten, keukensets, dekens, hygiënekits en dergelijke. Later volgde medisch materiaal zoals chirurgische handschoenen, ademhalingsapparatuur, naalden en spuiten, maskers en medicijnen. Maar ook melkpoeder, generatoren om elektriciteit op te wekken, voeding, veldbedden, slaapzakken, uitrusting voor de brandweer en zo meer. Ook om de rampzalige gevolgen van de instorting van de Kakhovka-dam is B-FAST aan zet.  

Een aanzienlijk deel van de hulp (74,45 miljoen euro) verloopt via gespecialiseerde internationale instellingen. Deze zogenaamde multilaterale hulp wordt beheerd door onder andere de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp en de dienst Vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken.

Zo kreeg het Internationale Rode Kruis (ICRC) 8 miljoen euro, onder meer om de lokale gemeenschappen bij te staan met medische bijstand, familiehereniging en sensibilisering rond de risico’s van niet ontplofte explosieven.

Het Country based pooled fund voor Oekraïne van de Verenigde Naties ontving 16 miljoen euro. Dit flexibel fonds laat lokale en internationale spelers toe om snel te reageren op de ontwikkelende noden en plotse crisissen zoals de Nova Kakhovka-dambreuk.

Met 14 miljoen euro Belgische steun zorgde het VN-Kinderfonds (UNICEF) ervoor dat schoolgaande kinderen en jongeren zo veilig mogelijk les kunnen blijven volgen.

Daarnaast krijgt het Women’s Peace and Humanitarian Fund - een partnerschap tussen de VN en het maatschappelijk middenveld – 600.000 euro.

Verder vloeide heel wat steun naar belangrijke VN-organisaties zoals het Coördinatiebureau voor Humanitaire Zaken (OCHA), het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR) en het Wereldvoedselprogramma (WFP). Dat omvat onder andere het Grain from Ukraine-initiatief, waarbij België het WFP ondersteunt om door Oekraïne gedoneerd graan vanuit de Zwarte Zee te verschepen naar landen die te kampen hebben met hongersnood.
 

VEERKRACHT EN WEDEROPBOUW: 28,65 miljoen euro


Het is belangrijk om nu al te investeren in de heropbouw van Oekraïne. Zo ontving de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 10 miljoen euro om een tiental ziekenhuizen te herstellen die aan de frontlinies liggen of bevrijd werden door het Oekraïense leger. Er werden tevens zonnepanelen gedoneerd en ingezet op de renovatie van scholen. Ook de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereldbankgroep krijgen steun (resp. 1,5 miljoen en 2 miljoen euro).

België zal tevens de activiteiten van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) in Oekraïne ondersteunen met 1 miljoen euro. De nucleaire veiligheid in Oekraïne is immers in gevaar als gevolg van vijandelijkheden nabij nucleaire installaties.

Dit luik omvat ook uiterst nuttige nicheprojecten. Zo laat ons land het archief van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken digitaliseren. De digitalisering moet het archief beschermen tegen mogelijke vernietiging tijdens de oorlog. Daarnaast helpt ons land Oekraïne om veilige opslagplekken te creëren voor zijn kunstwerken.
 

MENSENRECHTEN EN STRIJD TEGEN STRAFFELOOSHEID: 7,6 miljoen euro


Het is essentieel dat oorlogsmisdaden niet ongestraft blijven. Daarom ondersteunt België het Hoog-Commissariaat voor Mensenrechten (OHCHR) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) om monitoringmissies uit te voeren. In dit verband ontvangt ook het Internationaal Strafhof 1 miljoen euro, waarvan een half miljoen euro voor het Fonds voor Slachtoffers van het Hof.

Ons land steunt ook voluit de strijd tegen seksueel geweld, onder meer via een bijdrage van 2 miljoen euro aan het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA). Met een bijdrage van 500.000 euro steunt ons land ook UNICEF voor de verdediging van de rechten van kinderen in gewapende conflicten.
 

MILITAIRE STEUN: 290,1 miljoen euro


Defensie heeft van bij de start van de grootschalige Russische invasie in Oekraïne al het mogelijke gedaan om de Oekraïense strijdkrachten te steunen. Naast lethale steun (wapens en munitie) omvat dit luik ook een ruim pakket niet-lethale steun. Denk aan generatoren, mobiele laboratoria, brandstof, helmen, verrekijkers, vrachtwagenonderdelen en opleidingen.
 

TOTALE STEUN: 423,61 MILJOEN EURO