Bezoek minister Verlinden aan Ecuador en Colombia: geen enkel land kan de strijd tegen drugsgeweld alleen aan

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van minister Verlinden, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson en de Ecuadoraanse president Guillermo Lasso

Hartelijke ontmoeting van minister Verlinden (links) en Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson (rechts) met de Ecuadoraanse president Guillermo Lasso (© FOD Buitenlandse Zaken).

Eind februari 2023 trok minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden naar Ecuador en Colombia om beter samen te werken in de strijd tegen drugshandel en georganiseerde misdaad. De organisatie van het ministerieel bezoek was een kolfje naar de hand van onze ambassades in Lima en Bogotá. Onze posten volgen immers ook de internationale aspecten op van de andere ministeries.

Onze ambassades en consulaten staan ten dienste van de minister van Buitenlandse Zaken en het hoofdkwartier van onze FOD in Brussel. Ze vormen onze antennes op het terrein. Maar de wereld is zo verweven dat ook de andere ministers niet zonder dit internationaal netwerk kunnen functioneren.

Drugs uit het buitenland

Zo horen we geregeld over explosies in Antwerpen die gelieerd worden aan ‘drugsgeweld’: conflicten tussen rivaliserende drugsbendes. Zij verdienen immers pakken geld met de handel in drugs – vaak cocaïne – die onder meer via de haven van Antwerpen worden ingevoerd.

Duidelijk een bevoegdheid voor de federale politie, met Annelies Verlinden als minister. Maar die drugs komen uit het buitenland! Cocaïne bijvoorbeeld wordt voornamelijk geproduceerd in Peru, Bolivia en Colombia. Een cruciale uitvoerhaven blijkt dan weer de haven van Guayaquil in Ecuador te zijn. Van de 110 ton cocaïne die in 2022 in de haven van Antwerpen in beslag werd genomen, was 56,4 ton afkomstig uit Ecuador. Ruim de helft dus.

Rekening houdend met de beeldvorming voor het Belgisch internationaal politiebeleid besliste minister Verlinden om vanaf februari 2023 een verbindingsofficier aan te stellen voor Ecuador en Colombia. De officier zou zich vestigen in Bogotá, de hoofdstad van Colombia, om de politionele samenwerking met beide landen waar nodig op te starten en blijvend te versterken.

Een eerste missie in december 2022

Ook al is de bestrijding van drugscriminaliteit en de georganiseerde misdaad een bevoegdheid van Binnenlandse Zaken, het thema staat zeker ook op de radar van onze betrokken posten. Zo had onze ambassade in Lima (Peru) – ook bevoegd voor Ecuador en Bolivia – al in december 2022 een missie in Ecuador georganiseerd rond de strijd tegen drugs. Aanleiding was de verslechterende veiligheidssituatie in de haven van Guayaquil.

De organisatie van de missie gebeurde in samenwerking met onder andere de Ecuadoraanse ambassade in Brussel. De Belgische douane, de Belgische en Nederlandse politie en de haven van Antwerpen en Rotterdam namen eraan deel. Het bezoek kaderde binnen SEACOP, een EU-programma dat samen met een aantal Latijns-Amerikaanse landen strijdt tegen illegale handel op zee.

Image
Foto van minister Verlinden aan een vergadertafel met andere deelnemers

Minister Verlinden tijdens de vergadering met de Ecuadoraanse president Guillermo Lasso (helemaal vooraan, vanop de rug gezien). Ook onze ambassadeur van de post in Lima, Mark Van de Vreken, neemt deel (5de van links) (© FOD Buitenlandse Zaken).

Bezoek minister Verlinden (26 februari – 1 maart 2023)

Op 9 januari 2023 vond er weer triest drugsgeweld plaats in Antwerpen. Een woning in Merksem werd onder vuur genomen, een meisje van 11 jaar liet daarbij het leven. Daarop besloot minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar reeds gepland bezoek aan Ecuador en Colombia te vervroegen zodat ze samen met Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson kon afreizen.

‘Drugscriminelen gaan niet alleen in ons land maar ook in Ecuador en Colombia steeds driester te werk’, stelde de minister vast. ‘Geen enkel land kan deze bedreiging alleen bestrijden. We hebben een netwerk nodig om een netwerk te bestrijden. Alleen door samen te werken, kunnen we de drugs uit onze havens houden en het drugsgeweld uit onze straten.’

Enter opnieuw onze ambassade in Lima, althans voor wat het luik in Ecuador betreft. Het luik in Colombia werd opgevolgd door onze post in Bogotá.

Voorbereiding tot in de puntjes

Een ministerieel bezoek vergt heel wat voorbereiding. Hoewel in nauwe samenwerking met het kabinet Verlinden in Brussel en de betrokken federale diensten, was het toch vooral onze ambassade in Lima die instond voor de praktische organisatie en de programmatie van het bezoek. Denk aan logement, transport, veiligheid, tolken… Ons personeel bereidde ook diverse nota’s voor als input voor het dossier van de minister dat voornamelijk werd voorbereid door het kabinet Verlinden en de federale politie. Op die manier was de minister precies op de hoogte van de agendapunten en de aan te snijden thema’s.

Bijkomende moeilijkheid was dat ons personeel het bezoek aan Ecuador vanuit Lima moest organiseren. De ambassade stond dan ook in nauw contact met de Ecuadoraanse autoriteiten én met de EU-delegatie in Ecuador aangezien ook een EU-commissaris meereisde. Ook onze 2 ereconsuls in Ecuador waren van onschatbare waarde. Zo kon onze ereconsul in Guayaquil op voorhand de zaal voor een receptie controleren en beschikte ze over uitstekende contacten op de luchthaven van Quito.

Image
Foto van minister Verlinden voor een doos met bananen in de haven van Guayaquil

Minister Verlinden (uiterst links) tijdens het bezoek aan de haven van Guayaquil (© FOD Buitenlandse Zaken).

Goedgevuld programma

Onze post slaagde erin een goedgevuld programma uit te werken met onder meer ontmoetingen met de Ecuadoraanse president en de Ecuadoraanse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en van Defensie. Er werd een receptie georganiseerd om de kersverse verbindingsofficier van de Belgische geïntegreerde politie aan de Ecuadoraanse autoriteiten voor te stellen. De delegatie bezocht tevens de haven van Guayaquil. Ze ontmoette er diverse organisaties die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen internationale drugshandel.

Vlekkeloos verloop

Ook tijdens het bezoek was ons personeel continu in de weer om alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Dat begon al in de luchthaven van Quito waar de minister werd opgewacht. De bagage moest afgehandeld worden en het konvooi met escorte moest klaarstaan voor veilig vervoer naar de eerste afspraak.

Onze medewerkers hielden continu het uur in het oog, maar kleine wijzigingen in het programma zijn onvermijdelijk. Die moesten natuurlijk onmiddellijk doorgeseind worden naar de betrokkenen. Kortom, het bezoek moet zo georganiseerd worden dat alles vlot verloopt en dat de minister zich niet moet bekommeren over praktische zaken en zich ten volle kan concentreren op haar besprekingen.

Samenwerkingsprotocol

Het bezoek mag zeker geslaagd genoemd worden en heeft heel wat opgeleverd. Zo ondertekende minister Verlinden met haar Ecuadoraanse collega een samenwerkingsprotocol om de strijd tegen de georganiseerde misdaad op te drijven. De politie van beide landen zal sterker samenwerken door opleidingen te voorzien en expertise en informatie uit te wisselen. Voor 2023 en 2024 wordt een gezamenlijk actieplan opgezet.

De Belgische verbindingsofficier van de geïntegreerde politie in Bogotá zal de uitvoering van het samenwerkingsprotocol op zich nemen. Bovendien beslisten Ecuador en Colombia om elk een verbindingsofficier naar België te sturen.

Interessante samenloop van omstandigheden: op de eerste dag van het bezoek kon Ecuador in de haven van Guayaquil 8,8 ton cocaïne onderscheppen met bestemming Antwerpen. Het land engageert zich trouwens om de komende maanden extra te investeren in scanners zodat in de toekomst alle vertrekkende containers gescand kunnen worden.

Onze ambassade blijft opvolgen

Ook onze ambassade in Lima speelt een voorname rol in de opvolging van het ministerieel bezoek. Ze zal nauw samenwerken met de verbindingsofficieren van de politie en de douane en de plaatselijke contacten onderhouden, onder meer met de diverse betrokken ministeries.

Dergelijke bezoeken zijn sowieso essentieel. Alleen zo kunnen de minister en de federale politie eerstehands vaststellen hoe het er in de aanvoerlanden aan toe gaat en kunnen ze daar hun acties op afstellen. Onze posten staan hoe dan ook altijd klaar om de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook andere ministers, bij te staan in hun internationale contacten.
 

Bekijk de video van het bezoek van minister Verlinden aan de haven van Guayaquil

Lees het persbericht van minister Verlinden: 
Versterkte samenwerking met Ecuador en Colombia in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit