Cijfer van april 2021: 2100 bezoeken aan het Egmontpaleis

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
2100 bezoeken aan het Egmontpaleis in 2019: 723 bezoeken op hoog niveau, 1377 gewone bezoeken

Onze FOD benut het statige Egmontpaleis als decor voor de bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Een aparte directie (‘Bezoeken & Organisatie van evenementen’ of P2) staat in voor de succesvolle organisatie ervan.

Brussel is een belangrijke draaischijf voor bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders. In 2019 vonden 2100 bezoeken plaats, waaronder 351 staatshoofden en regeringsleiders en 372 ministers van Buitenlandse Zaken. De rol van P2 spitst zich toe op de staats- en officiële bezoeken. P2 bereidt alles zorgvuldig voor, samen met de buitenlandse diplomatieke missie in Brussel, de Belgische ambassade ter plaatse en de Directie-Generaal Bilaterale Zaken.

Dergelijke bezoeken onderstrepen het belang van de bilaterale betrekkingen. Het officiële karakter komt tot uiting in een erehaag op de luchthaven, een onthaal op het Paleizenplein en een audiëntie bij de koning (bij een staatsbezoek) of in het Egmontpaleis (bij een officieel bezoek). Naast het logistieke luik verzorgt P2 ook de coördinatie van de veiligheidsaspecten met de betrokken instanties: crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken, lokale politie, Staatsveiligheid en het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreigingsanalyse.

De COVID-19-crisis heeft vanzelfsprekend een grote impact op het aantal bezoeken. Maar we hopen alles snel te kunnen heropstarten.