Cijfer van december 2023: 2,52 miljard euro officiële ontwikkelingshulp in 2022

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Infografiek die aangeeft dat België in 2022 2,52 miljard euro aan ontwikkelingshulp besteedde

In 2022 besteedde België 2,52 miljard euro aan officiële ontwikkelingshulp of ODA (Official Development Aid). Dat is iets meer dan in 2021 (2,22 miljard) en in 2020 (2,04 miljard).

Van de 2,52 miljard euro die België in 2022 aan ODA uitgaf, werd 1,29 miljard euro (51%) beheerd door onze directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Dat geld vloeit onder meer naar de gouvernementele samenwerking met 14 prioritaire partnerlanden. Ons land spitst zich daarbij toe op de minst ontwikkelde landen. Tot de partnerlanden behoren onder andere DR Congo, Rwanda, Burundi, Benin en de Palestijnse Gebieden. De focus ligt op mensenrechten (vrouwenrechten, seksuele en reproductieve gezondheidsrechten…).

Ook Belgische ngo’s ontvangen steun voor hun programma’s, naast een aantal internationale organisaties zoals het VN-Kinderfonds (UNICEF), het VN-Milieuprogramma (UNEP), de VN-Landbouw- en Voedselorganisatie (FAO) en de Wereldbankgroep. Daarnaast zijn ook universiteiten en wetenschappelijke instellingen zoals het Instituut Tropische Geneeskunde belangrijke spelers. DGD beheert eveneens de Belgische humanitaire hulp: 189,5 miljoen euro in 2022.

Andere diensten van onze FOD besteedden 108,39 miljoen euro dat in aanmerking komt als ODA, onder meer voor conflictpreventie en bijdragen aan internationale organisaties. In totaal beheerde onze FOD in 2022 ongeveer 1,4 miljard euro of 55% van de Belgische ODA.

Het overblijvende deel van de ODA (1,12 miljard euro) kwam onder meer op rekening van de gewesten en andere federale overheidsdiensten zoals Financiën. Het omvat tevens het gedeelte van de ODA van de Europese Commissie dat België op zijn conto mag schrijven: 660 miljoen euro. Dat aandeel wordt berekend op basis van de Belgische bijdrage aan het EU-budget (ca 4%). Ook de opvang van asielzoekers door het federaal agentschap Fedasil kan gedeeltelijk als ODA aangerekend worden. In 2022 was dat 236,5 miljoen euro.

Omgerekend naar het percentage van het bruto binnenlands product bedroeg de ODA in 2022 ongeveer 0,45%.
 

Waarom ontwikkelingssamenwerking?


Er zijn vele redenen waarom we aan ontwikkelingssamenwerking doen. Zo kunnen we zonder ontwikkelingssamenwerking – of internationale solidariteit – nooit de grote problemen van vandaag oplossen. Denk alleen al aan de klimaatverstoring, migratie, vervuiling en veiligheid.

Een gelijkere wereld is ook een harmonischer en veiliger wereld waarin mensen niet meer op de vlucht hoeven te slaan. Bovendien smeedt internationale solidariteit banden die cruciaal zijn in een turbulente wereld in beweging.

Wil je meer weten over de redenen waarom ontwikkelingssamenwerking zo belangrijk is voor het welzijn van ons allemaal? Lees dan zeker 10 redenen waarom we aan ontwikkelingssamenwerking doen.