Cijfer van januari 2023: B-FAST was in 2022 actief in 5 landen

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Infografiek met een wereldkaart die aantoont dat B-FAST in 2022 actief was in vijf landen, met name Oekraïne, Moldavië, Slovakije, Pakistan en DR Congo

Het Belgisch noodinterventieteam B-FAST was in 2022 actief in 5 landen. Er ging vooral veel aandacht naar Oekraïne en buurlanden Moldavië en Slovakije, maar ook Pakistan en DR Congo ontvingen noodhulp.

Al sinds 2003 levert ons land dringende noodhulp aan het buitenland via B-FAST: het Belgian First Aid and Support Team. Onze FOD verzorgt het secretariaat, maar het betreft een samenwerking tussen de kanselarij, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en de FOD BOSA (Strategie en Ondersteuning).

B-FAST zorgt voor uiterst dringende noodhulp in geval van een ramp in het buitenland. De noden zijn hoog, zeker de laatste jaren. Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 lag de klemtoon op de levering van medisch materiaal. Vorig jaar spitste B-FAST zich vooral toe op het door oorlog geteisterde Oekraïne.

In 2022 leverde B-FAST massaal veel noodhulpgoederen aan Oekraïne. De lijst is gevarieerd: tenten, hygiënekits, keukensets, slaapzakken, dekens en medisch materiaal zoals chirurgische handschoenen, ademhalingstoestellen, injectienaalden en medicamenten. Maar ook generatoren, elektrische verwarmingstoestellen, strooizout en zo meer. B-FAST evacueerde tevens 7 Oekraïense kinderen met kanker naar België voor behandeling.

Ook buurlanden Moldavië en Slovakije ontvingen noodhulp. Zij dienden immers Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daar was vooral behoefte aan dekens, veldbedden, luchtmatrassen en tenten. B-FAST leverde er ook een aantal generatoren en hygiënekits.

Pakistan kende ongeziene overstromingen: een derde van het land stond blank. Daardoor had het land een groot gebrek aan zuiver drinkwater. B-FAST stuurde daarom een team experten om er een waterzuiveringsmodule te installeren. In Bhiria werd één volledige eenheid geïnstalleerd terwijl in Kot Diji een bestaande installatie werd hersteld en gedecontamineerd. Samen kunnen beide installaties 120.000 liter water per dag zuiveren.

B-FAST schonk niet alleen de waterzuiveringsinstallatie en het nodige materiaal aan Pakistan maar leidde ook lokale technici en laboranten op. Op die manier kon het land de installatie verder gebruiken. Daarnaast werden 300 familietenten gedoneerd.

Wat minder in het nieuws geweest is, waren zware overstromingen in de omgeving van Kinshasa (DR Congo). B-FAST was de allereerste om er noodhulp te sturen, meer bepaald 1200 hygiënekits.

Voorwaarden voor een interventie

Vooraleer B-FAST noodhulp verleent, moeten er een aantal voorwaarden voldaan zijn. Vooreerst moet de ramp zo ernstig zijn dat ze de capaciteit van het getroffen land overstijgt. Het land in nood dient ook zelf een hulpvraag te richten aan de internationale gemeenschap. Dat gebeurt meestal via het EU Civil Protection Mechanism, een platform van de EU en 8 andere landen dat de aanvragen bundelt. Ten slotte moet het vragende land voldoende veilig zijn om er te opereren.

B-FAST is gespecialiseerd in waterzuivering, noodhuisvesting, veldhospitalen (met artsen en verplegend personeel), grote waterpompen (bij overstromingen) en andere noodhulpgoederen.