Cijfer van juli 2022: 152 medewerkers bij BelgoEurop

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (kortweg BelgoEurop) is de grootste post van België in de wereld, met maar liefst 152 medewerkers.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Cijfer van juli 2022: 152 medewerkers bij BelgoEurop

De voornaamste instellingen van de Europese Unie (EU) zijn in België gehuisvest, maar dat neemt niet weg dat de EU als regionale organisatie wel degelijk een stukje buitenland is. Vandaar dat ons land daar een Permanente Vertegenwoordiging heeft. Meer nog, het is met 152 medewerkers de grootste post van België in de wereld.

250 werkgroepen

Het enorme belang van de EU voor ons land is daar niet vreemd aan. Naar verluidt vindt 2/3 van de Belgische wetgeving zijn oorsprong in Europese debatten. In niet minder dan 250 werkgroepen worden de diverse thema’s besproken waar de EU bevoegd voor is. Denk aan informatie, energie, Afrika en mensenrechten. En in al die werkgroepen moet ons land vertegenwoordigd worden. Want het is daar dat de Europese wetgeving wordt voorbereid die concreet vorm geeft aan de Europese samenwerking.

Verschillende beleidsniveaus

Aangezien de bevoegdheden in België verdeeld zijn over de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen, is dat eveneens het geval bij BelgoEurop. De FOD Buitenlandse Zaken zelf heeft er een 25-tal medewerkers: diplomaten, administratief en lokaal personeel. Daarnaast is de federale overheid er vertegenwoordigd door experten van andere FOD’s zoals Volksgezondheid en Economie.

Ook de gewesten en gemeenschappen hebben er hun medewerkers voor buitenlands beleid naast experten in hun eigen materies zoals jeugd en cultuur. De verschillende beleidsniveaus binnen BelgoEurop werken vlot samen, wat natuurlijk een vereiste is voor een goede werking op EU-niveau.

Directie-generaal Europese Zaken

Volledigheidshalve willen we er aan toevoegen dat er op het hoofdkwartier van onze FOD ook nog een ‘Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie’ bestaat met een 60-tal medewerkers. Deze directie-generaal staat grosso modo in voor de coördinatie van het Belgische standpunt binnen de EU, samen met de bevoegde federale en gefedereerde entiteiten.

Onze Permanente Vertegenwoordiging vormt dan weer de link tussen het Europese en het Belgische niveau. Heel wat informatie vloeit vanuit de EU via de Permanente Vertegenwoordiging naar de Belgische instanties. BelgoEurop doet ook de onmisbare voorbereidingen van de bijeenkomsten op ministerieel niveau in de Raad van Ministers.

Via BelgoEurop doet ons land aanzienlijke inspanningen om bij te dragen tot de debatten in de Europese Unie, en dat niet alleen ter gelegenheid van een Belgisch EU-Voorzitterschap.