Cijfer van juni 2021: 55 evaluaties uitgevoerd door de Dienst Bijzondere Evaluatie

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
55 evaluaties door de DBE sinds 2005

Er werden 37 eigen evaluaties uitgevoerd en 17 evaluaties in samenwerking met andere ontwikkelingsactoren. DBE is een onafhankelijke evaluatiedienst. Deze positie garandeert haar autonomie in de keuze, de uitvoering en de verspreiding van haar evaluaties.

Er wordt jaarlijks gemiddeld 2 miljard euro aan overheidsmiddelen in officiële ontwikkelingshulp geïnvesteerd. De evaluaties helpen om het gebruik van deze overheidsfondsen te verantwoorden, lessen te trekken uit wat werkt en wat niet om de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te verbeteren en de besluitvorming te ondersteunen.

Elk jaar bezorgt de Bijzondere Evaluator aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking een verslag over de activiteiten en resultaten van het voorbije jaar. De minister bezorgt het verslag en zijn of haar eventuele commentaar aan het parlement. Er werden tot nog toe 11 jaarverslagen gepubliceerd.

DBE is ook verantwoordelijk voor het certificeren van evaluatiecapaciteiten van alle Belgische, met federale middelen gefinancierde ontwikkelingsactoren. Met deze aanpak wordt ernaar gestreefd om de kwaliteit van de evaluaties van deze actoren te verzekeren. Er werden tot op heden 78 certificeringen uitgevoerd.