Cijfer van juni 2022: 186,25 miljoen euro humanitaire hulp in 2021

In 2021 schonk ons land 186,25 miljoen euro humanitaire hulp. De noden in de wereld blijven toenemen.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
186,25 miljoen euro geschonken aan humanitaire hulp door België in 2021

© Shutterstock

Jammer genoeg zijn er elk jaar opnieuw zowel nieuwe als al lang aanslepende noodsituaties in de wereld. Denk aan conflicten en natuurrampen. De klimaatverstoring verergert de situatie alleen maar, onder meer omdat de voedselzekerheid daardoor in het gedrang komt. In 2021 zorgde ook de COVID-19-pandemie voor extra noden.

1 op 33 mensen in nood

De noden nemen toe. Ter illustratie: begin 2021 voorzag de internationale humanitaire gemeenschap dat 235 miljoen mensen in 56 landen behoefte zouden hebben aan bijstand en humanitaire bescherming. In oktober 2021 werd dat cijfer bijgesteld tot 251 miljoen mensen in 59 landen. Dat betekent dat 1 op de 33 personen in de wereld hulp nodig hadden. Een pak meer dan de 1 op 45 personen in 2020, en dat was toen al een recordcijfer sinds vele decennia.

Midden-Oosten, Centraal-Afrika, Sahel

België neemt dan ook voluit zijn verantwoordelijkheid op. In 2021 schonk ons land 186,25 miljoen euro aan humanitaire hulp. Een groot deel daarvan vloeide naar het Midden-Oosten (62,8 miljoen euro). Vooral het conflict in Syrië en de opvang van vluchtelingen in de buurlanden creëren er hoge noden (34,9 miljoen euro). Yemen werd niet vergeten (5,8 miljoen euro).

Andere regio’s die veel hulp ontvingen zijn Centraal-Afrika (29,6 miljoen euro) en de Sahel (24,6 miljoen euro). DR Congo ontving op zijn eentje 15,7 miljoen euro. Oeganda, dat veel vluchtelingen opvangt, kreeg 6,8 miljoen euro. Daarnaast kon het door conflict en droogte geteisterde Ethiopië (hoorn van Afrika) op 5,5 miljoen euro rekenen.

Internationale organisaties en Belgische ngo’s

België besteedt zijn humanitaire hulp via internationale hulporganisaties en een aantal Belgische gespecialiseerde ngo’s zoals Caritas en Oxfam. Maar liefst 120 miljoen euro ging naar het algemene budget (‘core’) en de flexibele fondsen van de internationale organisaties. Op die manier kunnen ze veel sneller reageren als er een noodsituatie optreedt.

Toppers onder de internationale organisaties in 2021 waren het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC, 22 miljoen euro), het Wereldvoedselprogramma (WFP, 20,5 miljoen euro), de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR, 18 miljoen euro) en de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA, 11,5 miljoen euro). De ngo’s kregen een record aan directe financiering van 35,9 miljoen euro.

Al deze dossiers worden nauwgezet opgevolgd door de dienst humanitaire hulp van onze FOD, met onmisbare input van onze posten wereldwijd.