Cijfer van maart 2021: 116 posten

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
116 diplomatieke posten: 83, ambassades, 20 consulaten, 8 permanente vertegenwoordigingen

De volledige lijst ziet er als volgt uit. Elk type post heeft specifieke bevoegdheden (zie verder):

  • 83 ambassades
  • 17 consulaten-generaal
  • 3 consulaten
  • 4 diplomatieke bureaus
  • 1 Belgisch bureau (in Taipei)
  • 8 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties

De ambassades vormen de politieke vertegenwoordiging van ons land bij nationale autoriteiten (staatshoofd, regering van de ontvangende staat, enz.). Over het algemeen is de ambassade gevestigd in de hoofdstad van het land waar ze haar ambtsgebied heeft. Dat ambtsgebied kan zich soms uitstrekken tot buurlanden waarin België geen ambassade heeft. Naast hun politieke functie vervullen ambassades economische en commerciële taken en zijn ze bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, consulaire zaken (zie verder) en communicatie. De ambassades worden geleid door een ambassadeur of ambassadrice.

Consulaten-generaal en consulaten hebben niet de politieke rol van een ambassade. Ze vertegenwoordigen België bij de lokale autoriteiten binnen hun ambtsgebied. Naast de consulaire activiteiten (bijstand aan landgenoten, afgifte van visa, enz.) verdedigen de consulaten-generaal en de consulaten de economische en handelsbelangen van ons land. Een consulaat-generaal bevindt zich in een grote stad, verschillend van de hoofdstad, terwijl consulaten gevestigd zijn in minder bekende steden.

Permanente vertegenwoordigingen vormen de schakel tussen België en internationale organisaties zoals de EU, de NAVO, de VN en de OESO. Ze zijn onafhankelijk van ambassades.

Diplomatieke bureaus zijn bijkantoren van ambassades. In sommige  landen waar België geen ambassade heeft, beschikt ons land over een eigen diplomatiek bureau dat werkt onder de auspiciën van de ambassade in een buurland.

Tot slot telt België wereldwijd ook ongeveer 315 ereconsulaten die beperktere bevoegdheden hebben. Ereconsuls worden vaak lokaal aangeworven, vooral vanwege de geprivilegieerde contacten die ze hebben met de lokale gemeenschap. Ze hebben bijgevolg zelden de Belgische nationaliteit. Meestal hebben ze een eigen beroepsactiviteit en vervullen ze de functie van ereconsul op vrijwillige basis. Voor bepaalde aanvragen verwijzen zij, indien nodig, naar de ambassade of het consulaat voor wie ze optreden.