Cijfer van maart 2022: 2170 CD-nummerplaten in 2021

Allicht heb je ze al zien rijden: auto’s met een CD-nummerplaat. Dat zijn auto’s van een medewerker van een buitenlandse diplomatieke missie in België. Maar wist je dat onze FOD verantwoordelijk is voor de uitgifte van die nummerplaten? In 2021 werden er 2170 van uitgereikt.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
2170 zoveel CD-nummerplaten werden in 2021 uitgereikt

De Conventie van Wenen is een internationaal verdrag dat bepaalt hoe een land dient om te gaan met het diplomatieke personeel uit het buitenland. Doel: diplomatieke missies vlot laten functioneren als vertegenwoordiger van hun land.

Diplomatieke onschendbaarheid

Zo genieten de medewerkers van ‘diplomatieke onschendbaarheid of immuniteit’: ze kunnen, zolang ze hun functie uitoefenen, geen gerechtsvervolging ondergaan. Wat overigens niet betekent dat ze de wetten van hun gastland niet moeten respecteren!

De uitvoering van deze Conventie wordt weergegeven in de Gids van het Protocol. Bij onze FOD is de directie Protocol (kortweg Protocol) verantwoordelijk voor het onthaal van het buitenlandse diplomatieke personeel.

Zo zal een ‘bilaterale’ (= van land tot land) ambassadeur uit een ander land bij aankomst eerst de Protocolchef ontmoeten om een kopie van zijn geloofsbrieven te overhandigen. Protocol verwittigt vervolgens het Paleis dat een moment regelt om de Koning te ontmoeten. Pas nadat de nieuwe ambassadeur zijn geloofsbrieven aan de Koning overhandigd heeft, is hij officieel in functie.

Image
Baye Moctar Dyop - koning Filip

De ambassadeur van Senegal Z.E. Baye Moctar Dyop overhandigt zijn geloofsbrieven aan Z.M. de Koning.
© Koninklijk Paleis

Speciale identiteitskaarten én CD-nummerplaten

Protocol zorgt ook voor speciale identiteitskaarten van het buitenlands diplomatiek personeel. Met die speciale protocollaire identiteitskaarten kunnen ze bepaalde privileges laten gelden, zoals hun diplomatieke immuniteit en hun fiscale voorrechten. Het type personeel wordt op de kaart aangeduid. D staat voor diplomaten, P voor administratief en technisch personeel, C voor consulaire ambtenaren, S voor het dienst- en huispersoneel.

En dan zijn er de CD-nummerplaten, wat staat voor ‘Corps Diplomatique’. Elke buitenlandse diplomatieke missie heeft recht op evenveel CD-nummerplaten als haar aantal diplomaten. Daarnaast heeft elke buitenlandse diplomaat in principe recht op 2 CD-nummerplaten voor persoonlijk gebruik, ander personeel heeft recht op 1 dergelijke nummerplaat.

Dankzij de CD-nummerplaat weet de politie onmiddellijk dat ze te maken heeft met een persoon met diplomatieke onschendbaarheid. Een dergelijke wagen kan niet doorzocht worden zonder toestemming van de diplomaat of de betrokken missie.

300 diplomatieke missies

Dat houdt best wat werk in voor Protocol. In Brussel zijn er maar liefst om en bij de 300 diplomatieke missies! Dat komt onder meer door de aanwezigheid van de EU en de NAVO. Een land als Italië bijvoorbeeld heeft hier niet alleen zijn ‘bilaterale’ ambassade, maar ook zijn permanente vertegenwoordiging bij de EU en de NAVO. Dat komt neer op 3 diplomatieke missies, alleen al voor Italië.

In België zijn er zo’n 5000 CD-nummerplaten in omloop. Als een medewerker ons land verlaat, dient hij de nummerplaat terug te geven. En aangezien diplomaten in principe maar 3-4 jaar op eenzelfde post blijven, betekent dat heel wat verloop. Jaarlijks worden zo’n 2000 nummerplaten terugbezorgd. Dat komt ongeveer overeen met het aantal nieuwe nummerplaten dat elk jaar wordt uitgereikt. In 2021 waren dat er precies 2170.

Dat zijn maar een aantal facetten die Protocol dient op te volgen. Zo is de directie ook betrokken bij de erkenning van de panden van de buitenlandse diplomatieke missies als ‘officiële gebouwen’. De Belgische overheid is immers verantwoordelijk voor de externe beveiliging van officiële gebouwen en van het diplomatieke personeel.

Het volledige takenpakket van Protocol voor het onthaal van buitenlandse diplomaten vind je in de Belgische protocolgids. Wat er ook van zij, als je nogmaals een auto met CD-nummerplaat ziet voorbijrijden, weet je vanwaar ze komen!